BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Struktura wynagrodzeń w procesie zmian
Reward Structure in the Process of Change
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 5, 11-22, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Struktura płac, Składniki wynagrodzenia
Remuneration, Wage structure, Components of remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach postępującej globalizacji i rosnącej konkurencji nie pozostaje bez wpływu na systemy wynagrodzeń. Rośnie ich znaczenie jako istotnego narzędzia skutecznego motywowania pracowników do coraz większych osiągnięć. Pociąga to za sobą zmiany charakteru i wewnętrznej struktury wynagrodzeń. Zmiany te nadają wynagrodzeniu bardziej kompleksowy charakter, uwzględniający materialne i niematerialne składniki wynagradzania i większą równowagę między nimi. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian w strukturze wynagrodzenia całkowitego. (abstrakt oryginalny)

Dynamic social and economic development, subject to conditions of ongoing globalization and growing competition, are not without their impact on remuneration systems. Their importance as a significant tool for effectively motivating workers to strive for ever greater achievements is growing. This brings with it a change in the character and internal structure of rewards. These changes give rewards a more comprehensive character, taking into account the tangible and intangible components of rewards and improving the balance among them. The goal of this article is a presentation of change in the structure of total rewards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 22-23.
  2. Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, [w:] S. Borkowska (red.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 22.
  3. Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Deloitte (2012), Top Five Total Rewards Priorities Survey Strategy Challanges zero in on shortage of talent and pressure of health care [www.deloitte.com/us/about].
  5. Karp S. (2003), Section 529 and Deffered Compensation Plans, "Compensation & Benefits Review, nr 2, s. 44.
  6. Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa.
  7. Welch J., Welch S. (2005), Winning znaczy zwyciężać, wyd. Studio Emka, Warszawa.
  8. Sedlak K. (2012), Total Rewards - przyszłość systemów wynagradzania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
  9. Zielak P. (2012), Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu