BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beck-Krala Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Ocena efektywności systemów wynagrodzeń
Pay System Effectiveness : Evaluation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 5, s. 23-35, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Wynagrodzenia, Badanie efektywności, Przegląd literatury
Effectiveness, Remuneration, Research efficiency, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyka trudnego i stosunkowo mało rozpoznanego zagadnienia pomiaru efektywności wynagrodzeń. Autorka ukazuje istotę problemu oraz wskazuje na główne czynniki determinujące skuteczność systemów wynagrodzeń. Na bazie literatury przedmiotu oraz badań autorka stara się pokazać na ile popularne są działania w zakresie oceny efektywności systemów wynagrodzeń. Niestety, pomimo ewidentnej konieczności szacowania efektywności wynagrodzeń, niewielu pracodawców dotychczas świadomie i kompleksowo decyduje się na takie działania. (abstrakt oryginalny)

This paper touches upon the difficult and relatively unexplored question of pay system effectiveness evaluation. The author indicates significant problems and points out the main factors determining the effectiveness of pay systems. The author also tries to show the popularity of actions in the area of evaluating pay systems on the basis of topical literature and research. Unfortunately, in spite of the obvious need to assess the effectiveness of pay systems, few employers have as of yet consciously and comprehensively decided to take up such efforts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Brown D., Reilly P. (2011), Increasing the effectiveness of reward management: an evidence-based approach, Employee Relations, vol. 33, nr 2, s. 106-120.
 2. Armstrong M., Cummins A. (2010), The Reward Management Toolkit, Kogan Page, London.
 3. Borkowska S. (2006), Wynagrodzenia efektywne: oczekiwania a rzeczywistość, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa, s. 121.
 4. Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Brown D. (2008), Measuring the effectiveness of pay and rewards: the Achilles' heel of contemporary reward professionals, "Compensation and Benefits Review", wrzesień/październik, s. 23.
 6. Corby S., White G., Stanworth C. (2005), No news in good news? Evaluating new pay systems, "Human Resources Management Journal", vol. 15, nr 1, s. 4-24.
 7. Juchnowicz M. (2011), Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 102.
 8. Kopertyńska W. (2004), System ocen przedsiębiorstwa a jego powiązanie z wynagrodzeniem, [w:] A. Pocztowski, Wiśniewski (red.), ZZL w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Nieżurawska J. (2010), Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, TNOiK, Toruń.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 11. Yao Li, Weihuna Liu, Hao Li (2008), The theory of pay effectiveness, "International Journal of Business and Management", czerwiec, s. 93.
 12. Ritcher A. (2002), How does your compensation strategy measure up? "Journal of Strategic HR Review", vol. 3, s. 40.
 13. Scott D., McMullen T., Sperling R. (2006), Evaluating pay program effectiveness: a national survey of compensation professionals, "WorldatWork Journal", vol. 15, nr 3, s. 47-53.
 14. Scott D., Sperling R., McMullen T., Wallace M. (2003), Linking compensation policies and programs to organizational effectiveness, "WorldatWork Journal", nr 4, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu