BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70
Marketing Communication - Persuasion or Manipulation? Into the Rule: 30-70
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 208, s. 11-22, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Promocja, Manipulacja społeczna, Etyka w reklamie, Reklama
Marketing communication, Promotion, Social manipulation, Advertising ethics, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat stawia pytanie o naturę komunikacji marketingowej, w jakim stopniu jest promocją oferty rynkowej, opartą o perswazję, a w jakim świadomym, celowym sterowaniem przekraczającym dopuszczalne, przez prawo i zasady życia społecznego, granice uzasadnionego wpływu i przyjmuje charakter manipulacji społecznej. Zasadniczą częścią referatu jest próba przedstawienia, na podstawie refleksji teoretycznej, zestawu argumentów uzasadniających "regułę 30-70". W myśl jej założeń naturę przekazu reklamowego w 30% stanowią elementy perswazji, a w 70% - manipulacji. Jest jednak oczywiste, że teza taka wymaga empirycznej weryfikacji w oparciu o pogłębione, kompleksowe badania, oparte o standardy i wymagania metodologii nauki. (abstrakt oryginalny)

The paper poses a provocative question about the nature of marketing communications: to what extent it is the promotion of market offer based on persuasion, and to what extent it is the conscious, deliberate control tools which accepts the nature of social manipulation. An essential part of the paper is an attempt to present - on the basis of theoretical reflection - a set of arguments that justify the "30-70 rule". This rule assumes the nature of advertising message constitute in 30% elements of persuasion and in 70% - manipulation. However, it is obvious that this argument requires empirical verification based on a thorough, comprehensive research, meeting the standards and requirements of the methodology of science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allan, S., 2004, Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Dad'o, J., Dad'ova, M., 2010, Erotics in Advertising, w: Wiktor, J.W., Żbikowska, A. (red.) Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Goban-Klas, T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Grzybczyk, K., 2008, Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Karwat, M., 2001, Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Kopaliński, W., 2011, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-online.pl/ [dostęp: 29.11.2011].
 7. Mrozowski, M., 2001, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 8. Pratkanis, A., Aronson, E., 2003, Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Szewczyk, A., 2008, Problemy moralne w świecie informacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 10. Tokarz, M., 2010, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. Zasępa, T., 2000, Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie, Edycja Św. Pawła, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu