BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Domańska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wizerunek lubelskich przedsiębiorstw mleczarskich wśród nabywców finalnych : wyniki badań empirycznych
The Image of Lublin Dairy Companies : Final Purchasers' Point of View - on the Ground of the Results of Empiric Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 208, s. 437-448, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Mleczarstwo, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Konsument, Badania empiryczne
Company image, Dairy, Agri-food company, Consumer, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lubelszczyzna
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę wizerunku przedsiębiorstwa i czynniki go reprezentujące. Na podstawie badań empirycznych określono elementy decydujące o postrzeganiu mleczarni zlokalizowanych na terenie Lubelszczyzny przez nabywców finalnych wykorzystując do tego celu analizę czynnikową. Zmienne kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego opisano za pomocą sześciu grup czynników. Stwierdzono istnienie znaczących różnic w ocenie wizerunku przez wyodrębnione segmenty rynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main role of a company's image and its representing factors. Elements that decide about a diary company's image are presented from the final purchasers' point of view. Factor analysis was used. Elements concerned with a company's image consist of six consecutive elements, with considerable differences in the perception of separated market segments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J., 2002, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Analiza czynnikowa jako metoda redukcji danych, 2009, http://www.statsoft.pl/textbook/stfacan.html#index [dostęp 28.12.2009].
 3. Andrzejewska, O., 2009, Rynek mleka - potencjał do zagospodarowania, Fresk & Cool Market, nr 6.
 4. Baruk, A., 2005, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie z. 292, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.
 5. Baruk, A., 2009, Wykorzystywanie Internetu i aktywizowanie nabywców finalnych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, w: Baruk, A. (red.), Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 6. Budzyński, W., 2003, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 7. Górska-Warsewicz, H., 2008, Marki mleczarskich produktów innowacyjnych, Przegląd Mleczarski, nr 1.
 8. Lipiak, M., 2008, Ogólnopolska ocena stron internetowych branży mleczarskiej, w: Polski sektor mleczarski 2009, Wydawnictwo FC Horyzont, Poznań.
 9. Sokołowski, A., Sagan, A., 2009, Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html#wymiarowosci [dostęp 28.12.2009],
 10. Urbaniak, M., 1998, Kształtowanie wizerunku firmy poprzez jakość, Problemy Jakości, nr 7.
 11. Urbaniak, M., 2003, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu