BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duliniec Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw
The Cost of Capital in Theory and Practice
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 3, s. 1-18, bibliogr.27 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Stopa zwrotu, Ryzyko, Struktura kapitału, Inwestycje, Wycena wartości przedsiębiorstwa
Capital cost, Rate of return, Risk, Capital structure, Investment, Valuation of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie kosztu kapitału w przedsiębiorstwie od strony teoretycznej oraz praktyczne aspekty wykorzystania informacji o nim w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zaprezentowano także wyniki badania ankietowego polskich spółek handlowych dotyczącego roli kosztu kapitału w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Koszt kapitału ma zasadnicze znaczenie dla wyceny wartości ekonomicznej całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych części oraz oceny wartości bieżącej netto projektów inwestycyjnych. Umożliwia on bowiem przekształcenie przyszłych przepływów pieniężnych netto spodziewanych z danych aktywów w wartość bieżącą tych aktywów. Koszt kapitału jest wykorzystywany jako stopa dyskontowa przy aktualizowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest w dużej mierze uzależniona od zakresu wykorzystywania przez nie wyceny wartości ekonomicznej opartej na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Porównanie zrealizowanej stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie ze średnim ważonym kosztem tego kapitału pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo jest zdolne do tworzenia wartości dodanej (miernik EVA). Na podstawie wyników badania ankietowego można stwierdzić, że pojęcie kosztu kapitału jest interpretowane w polskich przedsiębiorstwach nie zawsze w ten sam sposób. Ponadto, informacje o koszcie kapitału są wykorzystywane jedynie w około połowie ankietowanych spółek, głównie w zakresie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstwa lub składników jego aktywów, wyboru źródeł finansowania oraz oceny wyników działalności przedsiębiorstwa (np. obliczanie EVA). (abstrakt oryginalny)

W artykule przedstawiono pojęcie kosztu kapitału w przedsiębiorstwie od strony teoretycznej oraz praktyczne aspekty wykorzystania informacji o nim w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zaprezentowano także wyniki badania ankietowego polskich spółek handlowych dotyczącego roli kosztu kapitału w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Koszt kapitału ma zasadnicze znaczenie dla wyceny wartości ekonomicznej całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych części oraz oceny wartości bieżącej netto projektów inwestycyjnych. Umożliwia on bowiem przekształcenie przyszłych przepływów pieniężnych netto spodziewanych z danych aktywów w wartość bieżącą tych aktywów. Koszt kapitału jest wykorzystywany jako stopa dyskontowa przy aktualizowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest w dużej mierze uzależniona od zakresu wykorzystywania przez nie wyceny wartości ekonomicznej opartej na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Porównanie zrealizowanej stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie ze średnim ważonym kosztem tego kapitału pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo jest zdolne do tworzenia wartości dodanej (miernik EVA). Na podstawie wyników badania ankietowego można stwierdzić, że pojęcie kosztu kapitału jest interpretowane w polskich przedsiębiorstwach nie zawsze w ten sam sposób. Ponadto, informacje o koszcie kapitału są wykorzystywane jedynie w około połowie ankietowanych spółek, głównie w zakresie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstwa lub składników jego aktywów, wyboru źródeł finansowania oraz oceny wyników działalności przedsiębiorstwa (np. obliczanie EVA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R., Byers S., Groth J., [2000], The Cost of Capital for Projects: Conceptual and Practical Issues, "Management Decision", Vol. 38, No. 6, p. 384-393.
 2. Arnold G., [2005], Corporate Financial Management, Pearson/Prentice Hall, Harlow.
 3. Berk J., DeMarzo P., [2007], Corporate Finance, Pearson/Addison-Wesley, Boston.
 4. Brealey R., Myers S., Allen F., [2006], Principles of Corporate Finance, Irwin-McGraw Hill, Boston.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J., [1994], Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, New York.
 6. Damodaran A., [2006], Applied Corporate Finance. A User's Manual, Wiley, New York.
 7. Duliniec A., [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 8. Duliniec A., [2001], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Duliniec A., [1999], Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" nr 5.
 10. Fisher I., [1954], The Theory of Interest, As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It, Kelley & Millman, New York.
 11. Groth J., Anderson R., [1997], Cost of Capital: Perspectives for Managers, "Management Decision", Vol. 35, No. 6.
 12. Hawawini G., Viallet C., [2007], Finance for Executives. Managing for Value Creation, South- -Western, Mason.
 13. Helfert E., [2004], Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 14. Hirshleifer J., [1958], On the Theory of Optimal Investment Decisions, "The Journal of Political Economy", Vol. 66, No. 4.
 15. Jajuga K., [2007], Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 16. Karmańska A., [2009], Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 17. Maćkowiak E., [2009], Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa.
 18. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), [2004], IASB, SKwP, Warszawa.
 19. Myers S., [1984], Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance", Vol. 39, No. 3.
 20. Pratt S., Grabowski R., [2008], Cost of Capital. Applications and Examples, Wiley, Hoboken.
 21. Rappaport A., [1986], Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, Free Press, New York.
 22. Schauten M., Stegink R., Graaff G., [2010], The Discount Rate for Discounted Cash Flow Valuations of Intangible Assets, "Managerial Finance", Vol. 36, No. 9.
 23. Smith G., Parr R., [2005], Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages, Wiley, New York.
 24. Stewart G.B., [1991], The Quest for Value. The EVATM Management Guide, Harper Business, New York.
 25. Trąmpczyński W., [1937], Pojęcie kapitału, "Poznańskie Prace Ekonomiczne", nr 24.
 26. Urbanek G., [2008], Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 27. Węcławski J., [2006], Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu