BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielak Piotr (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa
The Effectiveness of Motivating Tools in an Environment of Cultural Diversity
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 5, s. 77-88, rys., tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Kultura organizacyjna, Badania pilotażowe
Motivating employees, Organisational culture, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracowników każdej organizacji postrzegać można w kategoriach cennego zasobu. Efektywność i wartość takiego zasobu wzrasta, jeśli pracownicy mają odpowiednią motywację do pracy. W celu stymulowania poziomu motywacji pracowników organizacje wprowadzają określone systemy motywacyjne, na ogół zgodne z wartościami kultury korporacyjnej danej firmy. Wartości te, zwłaszcza w przypadku korporacji międzynarodowych, bywają konfrontowane z wartościami wyznawanymi w różnych krajach, w których dana korporacja funkcjonuje. Niedopasowanie wartości może wpłynąć na nieskuteczność systemu motywacyjnego. Uniwersalnym bodźcem są pieniądze. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że w subiektywnej ocenie wielu pracowników, skuteczniej niż bodźce materialne oddziałują na nich bodźce niematerialne. (abstrakt oryginalny)

The employees of every organization can be perceived in categories of valuable resources. The effectiveness and value of such a resource grows if the workers have the proper motivation to work. In order to stimulate the motivational level of employees, organizations introduce defined motivational systems that are usually in agreement with the corporate culture of the given company. These values, especially in the case of international corporations, tend to be confronted with values recognized in the various countries in which the given corporation operates. A mismatch of values may result in an ineffective motivational system. Money is the universal stimulant. However, research shows that in the subjective assessment of many workers, intangible stimuli are more effective than tangible ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessel I., Dics B., Wysocki A., Kepner K. (2002), Understanding motivation: an effective tool for managers, University of Florida HR017.
 2. Borkowska S. (2007), Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 3. Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Measuring job satisfaction in surveys - Comparative analytical report, [www.eurofound.europa.eu], 13 października 2011.
 4. Field A. (2009), Discovering statistics using SPSS, SAGE, London.
 5. Groysberg B., Lee L.E., Nohria N. (2008), Motywacja pracowników: nowy skuteczny model, "Harvard Business Review" (polska edycja), nr 65/66.
 6. Herzberg F., Mausner B., Bloch Snyderman B. (2010), The Motivation to Work, Transaction Publishers, New Brunswick.
 7. Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków.
 8. McClelland D.C. (2009) [wyd. oryg. 1987], Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w zarządzaniu, Difin S.A., Warszawa.
 10. Piwowarczyk J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 12. Sikorski C. (2006), Organizacje bez wodzów, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Szaban J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 14. Taylor F.W. (2006) [wyd. oryg. 1911], The principles of scientific management, Cosimo Classics, New York.
 15. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Vroom V.H., Work and Motivation, Jossey-Bass Classics, San Francisco 1994 [wyd. oryg. 1964].
 17. Wiley C. (1997), What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys, "International Journal of Manpower", vol. 18 (3), s. 263-280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu