BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Henryk (red.), Palonka Joanna (red.
Tytuł
Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, 196 s., rys., tab., bibliogr. s. 187-194
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Przedsiębiorstwo wirtualne, Strategia przedsiębiorstwa, Technologie teleinformatyczne, Internet, Rentowność przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Organizacja przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Przegląd literatury
e-business, Virtual enterprise, Corporation strategies, Information and communication technologies, Internet, Enterprise profitability, Creating company's value, Knowledge management, Enterprise organisation, Case study, Literature review
Abstrakt
Wskazano czynniki wpływające na zmiany dotychczasowych sposobów prowadzenia działalności, kreowania strategii i jej wdrażania. Omówiono wpływ informacji na rozwój e-przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano czynniki wpływające na strategię firmy i jej realizację. Omówiono determinanty osiągania optymalnego poziomu rentowności w branży przez firmy w e-gospodarce. Przedstawiono ogólną koncepcję zarządzania wartością oraz koncepcje korzyści skali i korzyści zakresu. Zaprezentowano rozważania na temat zmian w sposobie prowadzenia działalności przez organizacje ze względu na rozwój możliwości internetowych. Scharakteryzowano wpływ systemów e-biznesu na firmę w aspekcie mikro- i makroekonomicznym. Omówiono także wzajemne zależności pomiędzy systemami gospodarki elektronicznej a systemami zarządzania wiedzą.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa 2004.
 2. Battelle J.: Szukaj: Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. PWN, Warszawa 2007.
 3. Begg D., Dornbusch R., Fischer S.: Ekonomia - mikroekonomia. PWN, Warszawa 2007.
 4. Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2001.
 5. Busch P.: Tacit Knowledge in Organizational Learning.
 6. Carr N.: In Praise Of Walls. "Sloan Management Review" 2004.
 7. Cellary W.: Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Wydanie specjalne, Net Forum 2000.
 8. Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firmy. PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 9. ChampyJ.: X-engineering przedsiębiorstwa. Przemyśl swój biznes w erze cyfrowej. Placet, Warszawa 2003.
 10. Chmielarz W.: Komputer i bank. Systemy informatyczne bankowości. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1997.
 11. Chmielarz W.: Systemy biznesu elektronicznego. Difin, Warszawa 2007.
 12. Cwynar W.: Kreowanie wartości firmy.
 13. Day G.S., Montgomery D.B.: Charting New Directions for Marketing. "Journal of Marketing" 1999.
 14. Dokumentacja Techniczna Projektu IFS. High Level Design - System Level (HLD-S). TP SA, 2007.
 15. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2003.
 16. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering teoria i praktyka. Placet, Warszawa 1998.
 17. Dziuba D.T.: Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2001.
 18. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 19. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2005.
 20. Gospodarowicz A.: Materiały konferencyjne: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. AE, Wrocław 1998-2001.
 21. Gottschalk P.: E-Business strategy. Sourcing and Governance. Idea Group Inc., London 2006.
 22. Gregor B., Stawiszyński M.: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 23. Grudzewski W.M., Kośny S., Szczepaniak A.: Rynek zintegrowanych systemów zarządzania w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 2.
 24. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 25. Grudzień A.: Modele biznesowe e-gospodarki. "Net Forum" 2000, nr 12.
 26. Gulati R., Garino J.: Get the Right Mix of Bricks and Clicks. "Harvard Business Review" 2000, No. 5-6.
 27. Hartman A., Sifonis J., KadorJ.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber, Warszawa 2001.
 28. Internet - społeczny aspekt medium. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek. WAiP, Warszawa 2006.
 29. Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 30. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. A. Małachowski. AE, Wrocław 2003.
 31. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. PWE, Warszawa 2006.
 32. Jelassi T., Enders A.: Strategies for e-business. Prentice Hall. New York 2005.
 33. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
 34. Kanter R.M.: Evolve!: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow. "Harvard Business Press" 2001.
 35. Kempa A.: Metody i narzędzia wspomagające wyszukiwanie ekspertów i ekspertyz. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Red. W. Bojar. T. 5, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2006.
 36. Kijewska A.: Systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Politechnika Śląskiej, Gliwice 2005.
 37. Kirov N., Kuśmierz A., Rządca R.: Jak się kręci e-biznes. "PC Kurier" 2003, nr 8.
 38. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z.: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. PWE, Warszawa 2005.
 39. Komputerowe wspomaganie biznesu. Red. A. Nowicki. Placet, Warszawa 2006.
 40. Kontinuum elektronicznego biznesu z perspektywy użytkownika. "Infoman" 1999, nr 7/8.
 41. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 42. Krawiec F.: Transformacja firmy w nowej gospodarce. Difin, Warszawa 2005.
 43. Kubiak T., Korowicki A.: Business Intelligence Systems w procesach biznesowych i zwiększanie konkurencyjności organizacji. W: Human Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 44. Kulisiewicz T.: Europejska droga do biznesu. "PC Kurier" 2006.
 45. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Difin, Warszawa 2003.
 46. Li F.: What is e-business? How the Internet Transforms Organizations. Black-well Publishing, Cambridge 2006.
 47. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. Red. K. Rutkowski. PWE, Warszawa 2003.
 48. Maciejowski T.: Firma w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 49. Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2001.
 50. Modele efektywnych zastosowań elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej. Red. W. Chmielarz. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2007.
 51. Murphy R.: Michael Dell Success. 1999.
 52. Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2006.
 53. Noam E.: How a Company's Tools Can Define Its Structure. "Financial Times" z 20 maja 2005.
 54. Olszak C, Ziemba E.: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007.
 55. Ordysiński T.: Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 56. Pastuszak Z.: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie. Placet, Warszawa 2007.
 57. Pawłowicz W.: Mądry Amerykanin po szkodzie. "Computerworld" z 30 czerwca 2008 r.
 58. Porter M.E.: Competitive strategy. Free Press, Porter, New York 1998.
 59. Porter M.E.: Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 60. Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej. Warszawa 2007.
 61. Rapport A.: Creating Shareholder Value. New York, Free Press, 1986.
 62. Rowley J., Hartley R.: Organizing Knowledge. Ashgate Publishing Limited Hampshire 2007.
 63. Rugby D., Bilodeau B.: Jak mądrze wybrać narzędzia zarządzania. "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 3.
 64. Ruszczyk Z.: Internet w biznesie. ODDK, Gdańsk 1997.
 65. Ryznar Z.: Informatyka bankowa. Próba syntezy. WSB w Poznaniu, Poznań 1998.
 66. Samołyk J.: E-business - globalna rewolucja. "Infoman" 1999, nr 7/8.
 67. Schneeweiss Ch.: Distributed Decision Making. Springer, 2003.
 68. Shaw M.J.: E-business management: Integration of Web Technologies with Business Models. Springer 2003.
 69. Singh M.: E-Business. Innovation and change Management. IGP, London 2004.
 70. Smolander K.: The Birth of Aan E-business System Architecture: Conflicts, Compromises and Gaps in Methods, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society, Hawaii 2002.
 71. Spolsky J.: Sztuka pisania oprogramowania. Helion, Gliwice 2007.
 72. Strategie i metodyka budowy systemów systemów-biznesu. Red. H. Sroka. AE, Katowice 2005.
 73. Sroka H.: Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej. AE, Katowice 2006.
 74. Sroka H.: Wybrane aspekty strategii budowy systemów e-biznes. W: Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2007.
 75. Sroka H.: Zarządzanie zasobami w organizacji wirtualnej. W: Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2008.
 76. Stalmach R.: Korzyści akcjonariuszy w koncepcji zarządzania przez wartość. Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2003.
 77. Styrcz U.: Case study: wdrożenia CRM w Telekomunikacji Polskiej. http://www.sceno.edu.pl, 29.06.2006.
 78. Sugumaryn V.: Intelligent Information Technologies. Concepts, Methodologies. Tools, and Applicationcs. Vol. IV, Global, Her Shey, 2007.
 79. Szapiro T., Ciemniak R.: Internet - nowa strategia firmy. Difin, Warszawa 1999.
 80. Teluk T.: E-biznes - nowa gospodarka. Helion, Gliwice 2002.
 81. Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa 2003.
 82. Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 2001.
 83. Turban E.: Electronic Commerce 2002: A Managerial Perspective. Prentice Hall, New Jersey.
 84. Warner M., Witzel M.: Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 85. Widmański L.: Internet a prawo - cz. I-IV. www.edukacja prawnicza.pl z 2005
 86. W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce. Red. T. Kasprzak. Difin, Warszawa 2006.
 87. Zarządzanie wiedzą drugiej generacji. Rozmowa B. Mierzejewskiej z prof. McElroy'em. "E-mentor" 2004, nr 5(7).
 88. Zemliansky P., Amant K.St.: Virtual Workplaces and the New Nature of Business Practices Handbook of Research on IGI Global, Hersey, 2008.
 89. Żmigrodzki M.: Baza wiedzy w zarządzaniu projektem informatycznym. "Software Developer's Journal" 2005, Vol. 11, No (131).
 90. http://www.BiznesNet.pl (A. Wolski: Nagroda CK.0 Roku w rękach Infovide. 2004).
 91. http://www.cxo.pl/artykuly/38430.html (M. Żmigrodzki: Próba porządku w sprawach wiedzy. "CEO - magazyn kadry zarządzającej" 2004).
 92. http://e-biznes.pl/inf/2008/232773,Nowy_token_sprzętowy_Aladdin_-_telepraca_bez_ryzyka.php
 93. http://www.egospodarka.pl/32281, Serwisy- Web-2-0-a-bezpieczenstwo-firmy,1,39,1.html
 94. http://www. egospodarka.pl/article/articleprint/31050/-1/39
 95. http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/case_studies/kingspan/king-span_ index, asp
 96. http://help.sap.com/saphelp_apo/helpdata/en/2a/847337613fbc40el0000009b38f8cf/content.htm, 10.10.2008.
 97. http://www.gazeta-it.pl/zw/git24/organizacyjne_aspekty.htm (J. Wojtowicz: Organizacyjne i technologiczne aspekty zarządzania wiedza w organizacji. Gazeta IT, 2005Nr 9(39)).
 98. http://www.kingspanpanels.com/
 99. http://placet.com.pl/index.php?mod=Artykuly- &id=67&ddo=&dod=&aut=&rodz=&lr=&osCsid=a2bl5d7cc0510914 561c526aec08al37
 100. http://vortal.blitz.pl/index.php?i=2&menu=ebiz&text=btxt/ebizbasics, 30.01.2004 r.
 101. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bertelsmann-kupuje-Napstera-za-8-mln-USD-337409.html
 102. http://www.BiznesNet.pl (A. Wolski: Nagroda CKO Roku w rękach Infovide, 2004)
 103. http://www.centrumdoradztwa.pl/index2.php?idm=slo_m&idc=slo0_c, 31.01.2004 r.
 104. http://www.ecard.pl/akceptacja-paypal.htm, 09.10.2008.
 105. http://www.ecard.pl/assets/files/media/Paypall.pdf 09.10.2008.
 106. http://www.ecard.pl/platnosci-online.htm, 09.10.2008.
 107. http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/31050/-1/39
 108. http://www.egospodarka.pl/32281,Serwisy-Web-2-0-a-bezpieczenstwo-firmy,1,39,1.html
 109. http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/case_studies/kingspan/king-span_index, asp
 110. http://www.enterprise-ireland.com/ebusinesssite/case studies/lotus/lotus_index.asp
 111. http://www.eprogramy.net/programy/p2p/gnulella
 112. http://www.gazeta-it.pl/zw/git24/organizacyjne_aspekty.htm (J. Wojtowicz: Organizacyjne i technologiczne aspekty zarządzania wiedza w organizacji, Gazeta IT Nr 9(39), 2005)
 113. http://www.gemoneybank.pl/pl/klienci_indywidualni/kredyty_gotowkowe/kredyt_gotowkowyJ3EMBj_Banku_BPH.html
 114. http://www.inwestycje.pl/it_ebiznes/-sukces_8222_cisco_systems_8221_8211_jednej_z_najjasniejszych_gwiazd_doliny_krzemowej;2707;0.html
 115. http://www.isof.pl/moz_crm.hdb
 116. http://www.jmc.pl/onas.php, 5.07.2007.
 117. http://www.knowledgeboard.com/item/601, 10.2006.
 118. http://www.kazaa.eprogramy.net
 119. http://www.kingspanpanels.com
 120. http://www.knowledgeboard.com/item/601, 10.2006.
 121. http://www.lotusautomation.com
 122. http://www.megasonic.pl/produkty.htm
 123. http://www.microsoft.com/poland/osci/optymalizacja_infrkomp/default.mspx
 124. http://placet.com.pl/index.php?mod=Artykuly-&id=67&ddo=&dod=&aut=&rodz=&tr
 125. http://www.polcard.pl/polcard/11993.xml, 09.10.2008.
 126. http://www.puw.pl/downloads/docs/5_km/l_teoria_km/'10_thing.pdf (D. Zwart, H. Resnick: The 10 Things Every Training Manager Should Know About TKMTM
 127. http://placet.com.pl/index.php?mod=:Artykuly-&id=67&ddo=&dod=i&aut=&rodz=&tr
 128. http://www.procent, net.pl
 129. http://www.puw.pl/downloads/docs/5_km/l_teoria_km/10_thing.pdf (D. Zwart, H. Resnick : The 10 Things Every Training Manager Should Know About TKMTM), Generation21 Learning Systems, 2000 (dostęp poprzez strony Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego).
 130. http://www.users.pjwstk.edu.pl/~mtrzaska/Files/TPB/TPB-01.pdf (K. Subieta, M. Trzaska, A. Jodłowski: Tworzenie portali biznesowych. Wykład 1. Tworzenie systemów zarządzania treścią. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Slajdy 1-35.)
 131. http://www.twojhiznes.infor.pl, Rappaport 1986. W. Cwynar: Kreowanie wartości firmy.
 132. http://wazniak.mimuw.edu.pl
 133. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2433637_Microsoft_kupił_porownywarke_cen_ciao.com.htm
 134. http://www.wirtualnemedia.pl/blog/index.php7/authors/74-Artur-Kurasinski/ar-chives/1230-Zalew-zarcia-w-sieci.html
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu