BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smus Tomasz R. (Opole University, Poland)
Tytuł
Virtual Money - Money of the Future? : Economic Aspects, Financial and Legal Environment
Pieniądz wirtualny kolejną formą pieniądza? Aspekty ekonomiczne, finansowe i prawne
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (10), s. 116-127, rys., bibliogr. 29 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Pieniądz, Bankowość wirtualna, Transakcje wirtualne, Elektroniczne płatności
Money, Virtual banking, Virtual transaction, Electronic payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie związane z rzeczywistością wirtualną i obiektami wirtualnymi oraz narodzinami pieniądza wirtualnego w Internecie, a także pytaniami w ekonomii, finansach i prawie, jakie wiąże się z jego używaniem. Zamiarem autora było przedstawienie zjawiska wszechobecnej wirtualności, w tym powstania pieniądza wirtualnego. W dalszej części artykułu autor dokonuje próbę odpowiedzi, z jakim pieniądzem mamy dziś do czynienia, kończąc na uchwyceniu cech charakterystycznych pieniądza wirtualnego w porównaniu z pieniądzem elektronicznym na postawie polskich regulacji prawnych jako nowej formy płatności w świecie elektronicznym. (abstrakt oryginalny)

The paper explores virtual reality and objects as well as the dawn of the virtual money age on the Internet and the related issues of its economic, financial and legal environment. The author will focus on presenting the phenomenon of omnipresent virtual reality including the birth of virtual money, and next attempts to define the form of money used nowadays, to conclude with the identification of virtual money characteristics as a new form of payment in electronic environment compared to electronic money against the background of regulations of Polish law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki W., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 2. Brzozowski M., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego. Proceedings of Management Forum 2020, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, http://witczak.pl/doradztwo_gospodarcze/media/KZ/9.%20KZ%20MP%20Brzozowski.pdf (accessed: 1.10.2011).
 3. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 4. Dereń A.M., System płatności w internetowych transakcjach handlowych, jako instrument zarządzania relacjami z klientem, [in:] B. Świecka (Ed.), Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, Economicus Szczecin, Szczecin 2004.
 5. Dunaj B., Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa 2007.
 6. Friedman M. (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, The University of Chicago Press, Chicago & London.
 7. Friedman B.M., The future of monetary policy: The Central Bank as an army with only a signal corps? International Finance 1999, vol. 2, no. 3.
 8. Godlewski K. (2009), Wirtualna kasa, Focus.pl, 15 July 2009. Available at http://www.focus.pl/cywilizacja/ zobacz/publikacje/wirtualna-kasa/ (accessed: 13.07.2011).
 9. Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Grodzicki J., Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, Glosa 2002, nr 1.
 11. Grodzicki J., Pieniądz XXI wieku, Bank 2004, nr 9.
 12. Janson N., The Development of Electronic Money: Toward the Privatization of money issue?, Institut de Finance de Rouen, Rouen 2003.
 13. Hughes J.A., O'Brien J., Randall D., Rouncefield M., Tolmie P., Some real problems of virtual organizations, New Technology, Work and Employment 2001, vol. 16, no.1, Wiley-Blackwell Publishing.
 14. Kiepas A., Sułkowska M., Wołek M. (eds.), Wirtualność w ontologii teorii fizykalnych. Człowiek a światy wirtualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 15. Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1981.
 16. Liu D., Expanding Our Commitment to Facebook Credits, Blog post, Thursday, 25 February 2010, http://developers.facebook.com/blog/post/364 (accessed: 1.10.2011]).
 17. Łuczak R., Wpływ formy prawnej pieniądza na funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Pieniądz parytetowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 18. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 19. Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 20. Minta M., Stodolak S., Kokosy z wirtualnej farmy, Wprost 2011, nr 28/2011 (1483).
 21. Niemiec U., Złodzieje wirtualnych pieniędzy, 14 September 2009, http://www.ithink.pl/artykuly/aktualnosci/ nowinki-technologiczne/zlodzieje-wirtualnych-pieniedzy/ (accessed: 13.07.2011).
 22. Report on Electronic Money. August 1998, European Central Bank, http://www.ecb.int/press/pr/ date/1998/html/pr980831.en.html.
 23. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/wirtualny (accessed: 13.07.2011).
 24. Smus T.R., Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Szmydt W., Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, Inowrocław 2004.
 26. Targosz T., Pieniądz elektroniczny. Prawo Internetu, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 27. tigi, Waluta Facebooka łamie prawo. Skarga w USA, http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,9873083,Waluta_ Facebooka_lamie_prawo__Skarga_w_USA.html (accessed: 30.06.2011).
 28. Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385.
 29. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu