BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrałojć Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ławrynowicz Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y
Flexible Remuneration Systems in Motivating Generation Y
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 5, s. 49-62, tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Wynagrodzenia, Pokolenia, Motywowanie pracowników, Wartość społeczna, Rynek pracy
Generation Y, Remuneration, Generation, Motivating employees, Social value, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracodawcy wysoko cenią lojalność pracowników. Badania dotyczące wartości i postaw pokolenia wkraczającego na rynek pracy wskazują, że młodzi ludzie nie są tak lojalnymi pracownikami, jak ich rodzice czy dziadkowie. Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad wyzwaniami kształtowania motywacyjnego systemu wynagrodzeń, które wynikają ze zmian wartości społeczeństwa XXI wieku. Problematyka wynagrodzeń ograniczona została do elastycznych form wynagradzania za pracę. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu badań i scharakteryzowano pokolenie Y - główne cechy, wartości, zachowania - nawiązując do przeprowadzonych w tym obszarze badań. Następnie zaprezentowano i omówiono elastyczne formy wynagradzania pracowników. (abstrakt oryginalny)

Employers value employee loyalty very highly. Studies on generation-related values and attitudes going beyond the labor market demonstrate that young people are not loyal employees to the extent that their parents or grandparents were. The aim of this article is to reflect on the challenges of developing a motivational remuneration system that is permeated with the changes in social values of the 21st century. Questions of remuneration have been limited to flexible forms of work benefits. The first part of the article provides an overview of research and a characterization of Generation Y-primary qualities and behavioral values, with references to research conducted in this field. This is followed by a presentation and discussion of flexible forms of worker remuneration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrałojć M. (2010), System wynagrodzeń. Uwarunkowania kulturowe, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 2. Artz B. (2010), Fringe benefits and job satisfaction, "International Journal of Manpower", vol. 31, nr 6, s. 626-644.
 3. Barringer M.W., Milkovich G.T. (1998), A theoretical exploration of the adoption and design of flexible benefit plans: a case of human resource innovation, "Academy of Management Review", vol. 23, nr 2, s. 305-324.
 4. Bayo-Moriones A., Larraza-Kintana M. (2008), Profit-sharing plans and affective commitment: does the context matter?, "Human Resources Management", marzec-kwiecień, vol. 48, nr 2, s. 207-226.
 5. Barber A., Dunham R., Formisano R. (1992), The impact of Flexible Benefits on Employee Satisfaction: A field Study, "Personnel Psychology", vol. 40, nr 1, s. 55-75.
 6. Borkowska S. (2000), Wynagrodzenie pakietowe - modą czy szansą na sukces?, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 7. Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Bowey A. (2000), Gainsharing, [w:] R. Thorpe, G. Homan (red.), Strategic reward systems, Prentice Hall, Pearson Education Limited.
 10. Cable D.M., Judge A.J. (1994), Pay preferences and job search decisions, a person-organization fit perspective, "Personnel Psychology", vol. 47, nr 2, s. 317-348.
 11. Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 12. Chow Koo R. (2011), The global added value of flexible benefits, "Benefits Quarterly", IV kw.
 13. Coleman A. (2006), Flex takes the lead, "Employee Benefit", vol. 59, nr 7, s. 64-68.
 14. Fazlagić A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor", nr 3 (25), s. 13-16.
 15. Fein M. (1991), IMPROSHARE: a technique for sharing productivity gains with employees, [w:] M.L. Rock, L.A. Berger (red.), The compensation handbook. A state-of-the-art guide to compensation strategy and design, McGraw-Hill Inc.
 16. Feliniak U. (2004), Istota i funkcje wynagrodzeń, [w:] S. Borkowska (red.), Wynagradzania - rozwiązanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. GAO (2006), Employee compensation. Employer spending on benefits has grown faster than wages, due largely to rising cost for health insurance and retirement benefits, Report on Congressional Requesters.
 18. Hampel P.S. (1998), Designing Multinational Benefits Program: the role of national culture, "Journal of World Business", vol. 33, nr 3, s. 277-294.
 19. Helman-Pazdej E. (2008), Systemy motywacji pozapłacowej, "Magazyn Finansistów CFO", nr 1.
 20. Henderson R.I. (2003), Compensation management in a knowledge-based world, IX wyd., Prentice Hall, UPPER Saddle-River, New Jersey.
 21. Hennessey Jr H.W., Perrewe P.L., Hochwarter W.A. (1992), Impact of benefit awareness on employee and organizational outcomes: a longitudinal field examination, "Benefits Quarterly", II kw.
 22. Heshizer B. (1994), The impact of flexible benefit on job satisfaction and turnover intentions, "Benefits Quarterly", vol. 10, nr 4, s. 84-90.
 23. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 24. House R.J., Hangers P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V., red. (2004), Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies, SAGE.
 25. ILO (2010), Global Wage Report, 2010/2011, Wage policies in times of crisis.
 26. Jacukowicz Z. (1999), Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa.
 27. Karaś R. (2004), Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 28. Kaufman R.T. (1992), The effect of Improshare on productivity, "Industrial and Labor Relations Review", vol. 42, nr 2, s. 311-322.
 29. Kirchenbauer L.A.K. (2011), Motivate and Compensate Your Team in the 21st Century, "Practice Management Solutions", wrzesień/październik.
 30. Kopertyńska M.W. (2000), System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 31. Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 32. Kozłowski B. (2007), Barometr HR, "Benefactor-GazetaPraca.pl", Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
 33. Kowske B.J., Rasch R., Wiley J. (2010), Millenias' (lack of) attitude problem: an empirical examination of Generational Effects on Work Attitude, "Journal of Business Psychology", nr 25, s. 256-279.
 34. Lawler III E.E. (1976), Participation and pay, "International Journal of Production Research", vol. 14, nr 3, s. 367-372.
 35. Lin Z., Kelly J., Trenberth L. (2011), Antecedents and consequences of introduction of flexible benefit plans in China, "International Journal of Human Resource Management", vol. 22, nr 5, s. 1128-1145.
 36. Makowski T. (2010), Zatrudnienie w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
 37. Martin C.A. (2005), From high maintenance to high productivity: What managers need to know about Generation Y, "Industrial and Commercial Training", vol. 37, z. 1, s. 39-44.
 38. McNabb R., Whitfield K. (2007), The impact of varying types of performance-related pay and employee participation on earnings, "International Journal of Human Resource Management", czerwiec, vol. 18, nr 6, s. 1004-1025.
 39. Milkovich G.T., Newman J.M. (1990), Compensation, III wyd., Richard D. Irwin Inc.
 40. Peterson S.J., Luthans F. (2006), The impact of financial and nonfinancial incentives on business-unit outcomes over time, "Journal of Applied Psychology", vol. 91 (1), s. 156-165.
 41. Pomierska-Szymańska A. (2000), Wynagrodzenia kafeteryjne, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 42. Robin B.R. (1994), Benefit communication: its impact on employee benefits satisfaction under flexible programs, "Benefit Quarterly", vol. 9, nr 4, s. 67-83.
 43. Rhokeun P. (2012), Cognitive and affective approaches to employee participation: Integration of the two approaches, "Journal of World Business", nr 47, s. 450-458.
 44. Schuler R.S., Rogovsky N. (1998), Understanding Compensation Practice Variations Across Firms: The Impact of National Culture, "Journal of International Business Studies", vol. 21, nr 1, s. 56-71.
 45. Sekuła Z. (2005), Wynagrodzenie zmienne i rzeczowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 46. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 47. Terjesen S., Vinnicombe S., Freeman Ch. (2007), Attracting Generation Y graduates: Organizational attributes, likelihood to apply and sex differences, "Career Development International", vol. 12, nr 6, s. 504-522.
 48. Tremblay M., Sire B., Pelchat A. (1998), A study of the determinants and of the impact of flexibility on employee benefit satisfaction, "Human Relations", vol. 51, nr 5, s. 667-688.
 49. Uliasz D. (1998), Wynagrodzenia niepieniężne. Świadczenia korzystne dla firmy i pracowników, "Personel", nr 11, s. 52-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu