BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Menet Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cena transferowa usługi wsparcia w zakresie zarządzania w grupie kapitałowej - ujęcie teoretyczne i praktyczne
Transfer Price for Management Support Service in the Capital Group
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (11), s. 106-116, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Grupa kapitałowa, Zarządzanie
Transfer pricing, Capital group, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielonarodowe grupy kapitałowe realizując wewnątrzgrupowe funkcje zarządzania, dostarczają podmiotom tworzącym grupę kapitałową szerokiego zakresu usług administracyjnych, finansowych i handlowych. Pierwsza część artykułu obejmuje teoretyczne aspekty ustalania cen transferowych za świadczone usługi wewnątrzgrupowe z uwzględnieniem tematyki podatkowej. W drugiej części przedstawiono przykładową analizę funkcjonalna transakcji usług wsparcia w zakresie zarządzania świadczonych w ramach grupy kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

Multinational capital groups managing the intra company functions, deliver to their subsidiary companies in the group a wide range of administration, financial and trade services. The first part of the article contains the theoretical aspects of setting the transfer price for delivered intra-company services considering the taxation. In the second part a practical example of functional analysis of management support service delivered in the capital group is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Georgijew-Ciastoń I., Wiater E., Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych, "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 2.
  2. Kubińska J., Wolany P., Dokumentowanie korzystania z usług, "Gazeta Prawna" 10.01.2003.
  3. Malec E., Roszkowski D., Ceny transferowe, ODiDK, Gdańsk 2006.
  4. O'Shaughnessy M., Banach J., Lebda S., Reszka A., Szydłowska K., Wiewiórka P., Ceny transferowe, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, DzU 2009, nr 160, poz. 1268.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  7. Wyciślok J., Ceny transferowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  8. Wytyczne OECD w sprawie wyceny transferu dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, Raport Komitetu Spraw Podatkowych OECD, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu