BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dańska-Borsiak Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konwergencja czy dywergencja polskich województw? : zastosowanie dynamicznych modeli panelowych
Convergence or Divergence of Polish Voivodeships? : Analysis Based on Dynamic Panel Data Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 253, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Rozwój regionalny, Konwergencja regionalna, Dywergencja, Metoda momentów, Modele panelowe
Econometric analysis, Regional development, Regional convergence, Divergence, Moment method, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce zachodzi proces konwergencji między województwami. Dokładniej, przedmiotem badania jest konwergencja typu ß. Jej występowanie oznacza, że kraje o niższym początkowym poziomie dochodu per capita rozwijają się szybciej niż kraje początkowo wyżej rozwinięte. Występuje wówczas tzw. efekt doganiania, co prowadzi to do wyrównywania się poziomów dochodu per capita. Jako narzędzie analizy zastosowano modele dynamiczne, szacowane na podstawie danych panelowych. Do estymacji zastosowano dwie alternatywne metody, oparte na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM): first-differenced GMM Arellano i Bonda oraz system GMM Blundella i Bonda. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest brak tendencji zbieżnej w kształtowaniu się PKB per capita według województw. Uzyskana ocena parametru ß, decydującego o istnieniu i sile konwergencji świadczy o występowaniu w Polsce zjawiska dywergencji, a więc rozbieżności w kształtowaniu się PKB per capita w województwach. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt is made to answer the question if the process of convergence between Polish voivodeships exists. More precisely, the objective of the research is ß-convergence. Its existence means that the countries in which the initial level of GDP per capita is low, develop faster than countries with higher initial level of income. In this case a catch-up effect is observed, which equalizes the levels of income. As a tool of analysis dynamic panel data models are applied. Two alternative estimation methods were applied: Arellano - Bond first-differenced GMM and Blundell - Bond system GMM. The main conclusion from the research is the lack of concurrent tendency of GDP per capita between Polish voivodeships. The estimate of the parameter ß that decides the existence and strength of the convergence shows that there exists a divergent tendency in GDP per capita between voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M., Bond S., [1991], Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of Economic Studies, 58, s. 277-297.
 2. Ascari G., Di Cosmo V., [2004], Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions, University of Pavia, Department of Economics, Working Paper # 170 (12-04), http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0511/0511009.pdf (8.03.2009 r.).
 3. Baltagi B.H., [2008], Econometric Analysis of Panel Data, Wiley&Sons, Chichester.
 4. Barro R.J., [1990], Government spending in a simple model of endogenous growth, Journal of Political Economy, vol. 98, s. 103-125.
 5. Barro R.J., [1991], Economic growth in cross-section of countries, Quarterly Journal of Economics, vol. 106, s. 407-443.
 6. Barro RJ., [1997], Makroekonomia, PWE, Warszawa
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [1992], Convergence, Journal of Political Economy, vol.100, s. 223-251.
 8. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2003], Economic Growth, MIT Press.
 9. Blundell R., Bond S., [1998], Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 87(1), s. 115-143.
 10. Bond S., Hoeffler A., Temple J., [2001], GMM estimation of empirical growth models, CEPR Discussion Paper, 3048, Centre for Economic Policy Research, London.
 11. Caselli F., Esquivel G., Lefort F., [1996], Reopening the convergence debate: anew look at crosscountry growth empirics, Journal of Economic Growth, vol. 1, s. 363-389.
 12. Ciołek D., [2004], Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych, [w:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, Warszawa, s. 11-32.
 13. Dańska-Borsiak B., [2008], Wzrost gospodarczy województw. Analiza na podstawie panelowego modelu dynamicznego, referat przedstawiony na konferencji: Modele i prognozy w ekonomii i finansach, Olsztyn - Łańsk.
 14. Dańska-Borsiak B., [2009], Analiza wzrostu gospodarczego województw, Wiadomości Statystyczne, tom 1, s. 50-59, Warszawa.
 15. de la Fuente A., [2000], Convergence cross countries and regions: theory and empirics, CEPR Discussion Paper, 2465, Centre for Economic Policy Research, London.
 16. Hsiao C., [2003], Analysis of Panel Data, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Lucas R., [1988], On the mechanism of Economic development, Journal of Monetary Economics, vol.22, s. 3-42
 18. Malaga K., Kliber P., [2007], Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 19. Nickell S., [1981], Biases in dynamic models with fixed effects, Econometrica, 49, s. 1417 - 1426.
 20. Romer P.M., [1990], Endogenous technological change, Journal of Political Economy, vol. 98, s. 71-102.
 21. Tokarski T., [1995], Nakłady na badania i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajność pracy, Wiadomości Statystyczne, nr. 1, s. 33-41.
 22. Tokarski T., [2008], Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, Wiadomości Statystyczne, t. 10, s. 38-53.
 23. Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Welfe W. (red.), [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 25. Windmeijer F., [2005], A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-Step GMM Estimators, Journal of Econometrics, vol.126(1), s. 25-51.
 26. Wójcik P., [2004], Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, Gospodarka Narodowa, nr.11-12, s. 69-85
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/823
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu