BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota i kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
The Essence and Key Areas of Corporate Social Responsibility
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (11), s. 94-105, rys., bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Interesariusze
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez studium literaturowe nad tym pojęciem, główną wagę przykładając do kluczowych aspektów koncepcji CSR w pryzmacie organizacji finansowej. Autor dokonuje próby syntezy kluczowych w jego opinii pojęć idei odpowiedzialnego biznesu, których obserwacja, identyfikacja i usprawnienie na poziomie organizacji pozwoli przedsiębiorstwu właściwie funkcjonować, zgodnie z ideą CSR. Próba syntezy może posłużyć przedsiębiorstwu do przygotowania koncepcji wdrożenia społecznej odpowiedzialności bądź do określenia, które obszary w firmie wymagają w tym ujęciu dopracowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of Corporate Social Responsibility through the study of literature on this concept. The most important are the key aspects of CSR in the financial organization. The author makes, in his opinion, the synthesis of key concepts of business responsibility which observation, identification and improvement on the organization level will let the company function properly in accordance with the concept of CSR. The article can help the organization to prepare the implementation of CSR or to find areas for improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i praktycznym, Difin, Warszawa 2011.
 2. Covey S.M.R., Merill R.R., The speed of trust. The one thing that changes everything, Free Press, New York, London, Toronto, Sydney 2006.
 3. Holme R., Watts P., Corporate social responsibility: making good business sence, World Busines Counsil for Sustainable Development, Genewa 2000.
 4. Klimczak B., Etyczna otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 5. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 6. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 7. Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 8. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.
 9. Wachowiak P., Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, "e-mentor" 2011, nr 4.
 10. Wołowiec T., CSR a marketing strategy or a responsible business? (selected issues), Hofer Akademische Schriften, Hof 2008.
 11. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu