BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hasik Wojciech (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Dylematy ustalania wartości godziwej
Dilemmas of Establishing Fair Value
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 48-52, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Księgowy, Biegli rewidenci
Fair value, Accountant, Authorized auditors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszych rozważań jest sformułowanie problemów wynikających z konieczność ustalenia w praktyce wartości godziwej aktywów, zarówno dla księgowych, jak i dla biegłych rewidentów. (fragment tekstu)

An extensive usage of fair value is one of many consequences of Polish accounting law harmonization with Pan-European accounting regulations (IFRS) and direct IFRSs' implementation into Polish legal system (effects of Regulation no 1606/2002 of European Parliament and Council) in scope of consolidated financial statements preparation. The purpose of this paper is to identify the problems resulting from necessity of using fair value as a base for assets and liabilities valuation. Many of problems indicated in the paper is of very complex nature. This is because we can find their sources in the very conceptual, as well as historical background of fair value concept. Other have mostly technical character, therefore the practice itself should come up with relevant solutions (good practices) which could be recognized as the generally accepted principles in this scope. Performing analysis of sources and background of the indicated problems the author formulates number of questions which remain unanswered. The author hopes they will initiate the further public discussion within scope of fair value, which could result in giving the expected answers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, 2004.
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu