BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasak Piotr (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Inwestycje Private Equity i państwowe fundusze majątkowe przed i po kryzysie lat 2007-2009
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 24, s. 84-101, tab., aneks, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze private equity, Private equity, Rynki finansowe, Globalizacja rynków finansowych, Kryzys gospodarczy
Private equity funds, Private equity, Financial markets, Globalization of financial market, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja przyczyniła się do rozwoju dwu rodzajów instytucji funkcjonujących na międzynarodowym rynku finansowym - funduszy private equity oraz państwowych funduszy majątkowych. Pomimo że każda z tych instytucji miała inną specyfikę, obie stanowiły istotny element rynku finansowego. Dynamiczny rozwój tych podmiotów został powstrzymany przez kryzys lat 2007-2009. Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju funduszy private equity i państwowych funduszy majątkowych przed kryzysem finansowym oraz analiza wpływu kryzysu na te podmioty. Zostały w nim również przedstawione perspektywy dalszego ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Globalization has contributed to the development of two types of institutions operating on the international financial market - private equity funds and sovereign wealth funds. Although each of these institutions had different specificities, both were an important part of the financial market. Their dynamic development has been hindered by the crisis of2007-2009. The article presents the development o/private equity and sovereign wealth funds before the financial crisis and the impact of the crisis on them. It also includes an assessment of prospects for the continued functioning of these entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya V., Franks J., Servaes H., Private equity: Boom and Bust?, "Journal of Applied Corporate Finance" Vol. 19, No. 4, London Business School, London 2007.
 2. Arewa O.B., Financial Firewalls: The Credit Crisis and Network Contagion, "Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal", Vol. 4, No. 2, Columbus 2010.
 3. Axelson U., Jenkinson T., Stromberg P., Weisbach M.S., Borrow Cheap, Buy High? The Determinants of Leverage and Pricing in Buyouts, NBER Working Paper No. 15952, Cambridge 2010.
 4. Baghat C., Sovereign Wealth Funds: An Assessment, "Global Policy", Vol. 1, Issue 2, May 2010.
 5. Baiin B.J., The impact of the global economic crisis on sovereign wealth funds, Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 24, Issue 1, Canberra 2010.
 6. Drezner D.W., Sovereign Wealth Funds and the (in)Security of Global Finance, "Journal of International Affairs", Fall 2008.
 7. Fernandes N.G., Sovereign Wealth Funds: Investment Choices and Implications around the World, IMD International, Lausanne 2009.
 8. French S., Leyshon A., Thrift N., A very geographical crisis: the making and breaking of the 2007-2008 financial crisis, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society"2009, nr 2.
 9. Germany approves law against some foreign inwestor actions, "International Herald Tribune", 20 August 2008.
 10. International Working Group of Sovereign Wealth Funds is Established to Facilitate Work on Voluntary Principles, Press Release No. 08/97, International Monetary Fund, Washington D.C. 2008.
 11. International Working Group of Sovereign Wealth Funds Presents the "Santiago Principles" to the International Monetary and Financial Committee, Press Release No. 08/06., 11 October 2008, http://www.iwg-swf.org/pr/ swfpr0806.htm.
 12. Karolyi G.A., Liao R.C., What is Different about Governement-Controlled Acquirers in Cross-Border Acquisitions?, Fondazione Eni Enrico Mattei Working Paper No. 38, Milano 2010.
 13. Lee R., Clark G.L., Polard J., Leyshon A., The remit of financial geography - before and after the crisis, "Journal of Economic Geography" 2009, nr 9.
 14. Legrain P., Aftershock: Reshaping the World Economy after the Crisis, Little, Brown, 2010.
 15. Lerner J., The Future of Private equity, "European Financial Management", Blackwell Publishing Ltd., 2010.
 16. Masulis R.W., Thomas R.S., Does Private equity Create health? The Effects of Private equity and Derivatives on Corporate Governance, University of Chicago Law Review, Vol. 76/2009.
 17. Maslakovic M., Sovereign Wealth Funds 2010, International Financial Services London 2010.
 18. Müller L., Mergers and Acquisitions in the International Financial Services Industry. Impacts on Shareholder Wealth Creation and Operating Performance from Three Different Perspectives, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der technischen Universität Darmstadt, Darmstadt 2011.
 19. Ostaszewski R., Państwowe fundusze majątkowe, "Pieniądz, giełda, gospodarka", Poznań 2009.
 20. Panfil M., Globalizacja inwestycji venture capital, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.
 21. Pełka W, Sovereign Wealth Funds w roli globalnych inwestorów, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 22. Pompowski T., Chiny szybko się rozwijają, ale Amerykanie tworzą innowacje, "Obserwator Finansowy", 8 luty 2011.
 23. Private equity Report 2010, The City UK Partnering Prosperity London 2010.
 24. Private equity Trend Report 2011. Light at the End of the Tunnel, Price Wa- terhouse Coopers, Frankfurt am Main, April 2011.
 25. Roxburgh Ch., Lund S., Lippert M., White O.L., Zhao Y., The new power brokers: How oil, Asia, hedge funds and private equity are faring in the financial crisis, McKinsey Global Institute, July 2007.
 26. Rynki wschodzące łączą siły, "Rzeczpospolita", 14 kwietnia 2011.
 27. Strömberg P., The new demography of private equity, Swedish Institute for Financial Research, Stockholm School of Economics, 2007.
 28. The invasion of the sovereign-wealth funds, "The Economist", 17 June 2008.
 29. Wnorowski PL, Kryzys zadłużeniowy, [w:] Kaliński J., Zalesko M. (red.), Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 30. World Investment Report 2008, UNCTAD.
 31. World Investment Report 2010, UNCTAD.
 32. Wolf M., Unfettered finance is fast reshaping the global economy, "Financial Times", 18 czerwca 2007.
 33. Xiaoji Y., Theory and Practice of Sovereign Wealth Fund, Diplomarbeit, Universität Wien, Wien 2010.
 34. 2010 global private equity watch. New horizons emerge, Ernst & Young, April 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu