BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola wynagradzania kompleksowego w kształtowaniu kontraktu psychologicznego
The Role of Total Rewards in the Development of the Psychological Contract
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 5, s. 63-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakt psychologiczny, Psychologia, Wynagrodzenia, Relacje pracodawca-pracownik, Badania ankietowe
Psychological contract, Psychology, Remuneration, Employer-employee relationships, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestię kompleksowego wynagradzania jako jednego z czynników organizacyjnych kształtujących kontrakt psychologiczny w organizacji. Celem artykułu jest próba wnioskowania o roli, jaką składniki wynagradzania odgrywają w wyznaczaniu kierunku kontraktu psychologicznego. Część teoretyczna opiera się na wyjaśnieniu genezy koncepcji kontraktu psychologicznego. Promuje koncepcję kompleksowego wynagradzania (total rewards) w perspektywie realizacji postanowień kontraktu psychologicznego. Dalej zaprezentowano wyniki badań obrazujących sposoby wynagradzania pracowników w perspektywie kształtowania kontraktu psychologicznego w polskiej praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

This article looks at the issue of comprehensive compensation as one of the organizational factors influencing the shaping of the psychological contract in the organization. It attempts to draw conclusions on the role that remuneration factors play in determining the direction of the psychological contract. The theoretical part is based on an under-standing the genesis of the concept of the psychological contract. It promotes a new theoretical approach to remuneration (total rewards) as viewed from the perspective of the performance of the provisions of the psychological contract. It goes on to present research results, portraying ways for compensating employees with a view to the molding of the psychological contract subject to Polish economic practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska K., Retowski S. (2011), Verbalization of the psychological contrach, [w:] Z. Nieckarz, M. Lipowski (red.), Psychologia zarządzania. Współczesne trendy badań, WSAiB, Gdynia. Anderson.
 2. Armstrong M. (2007), A handbook of employee reward management and practice, Kogan Page Publishers.
 3. Borkowska S. red. (2004), Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Borkowska S. red. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków.
 5. Briner R., Conway N. (2006), Protecting the psychological contract, "Personnel Today", nr 21/11.
 6. Coyle-Shapiro J. (2002), A psychological contract perspective on organizational citizenship behavior, "Journal of Organizational Behavior", 2002, nr 23.
 7. Cullinane N., Dundon T. (2006), The psychological contract: A critical review, "International Journal of Management Reviews", vol. 8 (2).
 8. Gross S.E., Peterson S. (2008), Total Rewards and the future workforce, [w:] L.A. Berger, D. Berger, The compensation handbook. A state-of-the-art guide to compensation strategy and design, McGraw Hill Professional.
 9. Guest D., Conway N. (2002), Communicating the psychological contract: an employer perspective, "Human Resource Management Journal", nr 2.
 10. Herriott P., Manning W., Kidd J. (1997), The content of the psychological contract, "British Journal of Management", nr 8.
 11. Lester S.W., Turnley W.H., Bloodgood J.M., Bolino M.C. (2002), Not seeing eye to eye: differences in supervisor and subordinate perceptions of an attribution for psychological contract breach, "Journal of Organizational Behaviour", nr 23.
 12. Lester S.W., Kickul J. (2001), Psychological contracts in the 21st century: What employees value most and how well organizations are responding to these expectations, "Human Resource Planning", nr 24 (1).
 13. Milkovich G.T., Newman J.M. (2005), Compensation, 8th edition, McGraw-Hill/Irwin, Homewood IL.
 14. Morrison E.W., Robinson S.L. (1997), When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops, "Academy of Management Review", nr 22.
 15. Rogozińska-Pawełczyk A. (2012), Kontrakt psychologiczny w organizacji - w poszukiwaniu nowej równowagi, [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się rzeczywistości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Rousseau D.M. (1989), Psychological and implicit contracts in organizations, "Employee Responsibilities and Rights Journal", nr 2.
 17. Rousseau D.M. (2001), Schema, promises and mutuality: the building blocks of the psychological contract, "Journal of Occupational and Organisational Psychology", nr 74.
 18. Rousseau D.M., McLean Parks J. (1993), The contracts of individuals and organizations, "Research in Organizational Behavior", nr 15.
 19. Rousseau D.M., Tijoriwala S. (1998), Assessing psychological contracts: issues, alternatives and measures, "Journal of Organizational Behavior".
 20. Borkowska S. red. (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 21. Sapienza H.J., Korsgaard M.A., Schweiger D.M. (1997), Procedural justice and changes in psychological contracts: A longitudinal study of reengineering planning, Academy of Management Proceedings.
 22. Wilson T.B. (2008), Total Rewards Strategy, [w:] L.A. Berger, D. Berger, The compensation handbook. A state-of-the-art guide to compensation strategy and design, McGraw Hill Professional.
 23. Zingheim P.K., Schuster J.R. (2000), Pay Innovators Right!, "Innovative Leader", vol. 9, nr 10.
 24. Zingheim P.K., Schuster J.R. (2007), Measuring and Rewarding Customer Satisfaction, Innovation and Workforce Engagement, "WorldatWork Journal", vol. 16, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu