BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wpływ rozwoju koncepcji łańcuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 31, s. 223-238, rys., tab., bibligr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Transport, Outsourcing
Supply chain, Transport, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Scharakteryzowane w artykule procesy ewolucji koncepcji łańcucha dostaw oraz integracji pionowej i poziomej występujące zarówno między przedsiębiorstwami produkcyjnymi, jak i usługowymi (m.in. transportowymi) będą skutkowały istotnymi zmianami na rynku transportowym. Pierwszą płaszczyzną zmian będą występujące formy rynków. Ewolucja SC i procesy integracyjne na poziomie producentów towarów skutkować będą zwiększaniem siły negocjacyjnej strony popytowej (w kierunku monopsonu), tym samym będzie występować presja na obniżkę ceny za usługi. Jednocześnie rynek będzie oczekiwał usługi kompleksowej, co z punktu widzenia jej złożoności oraz konieczności optymalizacji pakietu może prowadzić do nieefektywności w transporcie. Z drugiej strony, procesy ewolucyjne dotyczące strony podażowej występującej w ramach SC będą powodować w pierwszej fazie koncentrację potencjału w ramach operatorów 3PL. W kolejnej fazie, operatorzy ci będą podlegać procesom outsourcingowym (korzystanie z zewnętrznych przewoźników), co w efekcie zmieni strukturę rynku.

Today, the concept of supply chains (SC) is the main area of the analyses concerning management and functioning of the production and exchange activity. The SCM could be defined as a coordination of all business aspects of a product, service and the information flow from a source to the final consumer. It is obvious that the movement of goods have to be served by transport. For that reason, the transport market is changing parallel to the evolution of the SC concept. In the framework of the following analysis the process of the supply chain concept is elaborated and simultaneously the influence that such changes have on the transport market is observed. For that purpose, the model of SC and its four-step evolution process has been defined. The research is based on a two-tier approach. In the first - main tier, the companies engaged in material transformation and exchange process are involved. The second (minor tier) consists of companies rendering transport and storage service (logistics activity). The interdependence of these two tiers in the process of the fourth step evolution of SC concept (conventional system - commodity chain - logistic chain - supply chain management) is observed. On the each phases of evolution process, the changes of supply and demand of transport market are investigated. At the same time the structure of product and the issues of the prices of transport are discussed. The conclusion of these parts of elaboration could be defined as the gradual growth of power of supply side of the transport market and creation of multilevel interconnections between the market players. This fact is the main incentive for integration processes occurring in the service (minor) tier of SCM. To complete the research the crucial characteristics of integration process both in vertical and horizontal scope are presented. Finally, the main effects of the transport market integration in the framework of SC concept development are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993.
  2. Fremont A., Empirical Evidence for Integration and Disintegrtation of Maritime Shipping, Port and Logistics Activities, International Transport Forum, January 2009.
  3. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań 2009.
  4. Perry M.K., Vertical integration: Determinants and Effects, [w:] Handbook of Industrial Organization, Eds.
  5. R. Schmalensee, R. Willing, North Holland, Amsterdam 1989.
  6. Riordan M.H., Competitive effects of vertical integration, Columbia University, www.columbia.edu, 14.04.2011.
  7. Rodawski B., Baraniecka A., Do you really manager your supply chain? "Pharma Poland News" PMR Publications, Issue No. 2 (15), 8 June 2007.
  8. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE Warszawa 2010.
  9. Zarządzanie łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu