BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatarska Marzena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wspólne przedsięwzięcie w standardach rachunkowości
Joint Venture in Accounting Standards
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 163-172, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Joint ventures
Accounting Act, International Accounting Standards (IAS), Joint ventures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie rozwiązań dotyczących wspólnych działań, zawartych w ustawie o rachunkowości i w MSR, porównanie tych regulacji, wskazanie rozbieżności i problemów pojawiających się w praktyce, nie znajdujących rozwiązań w przepisach. (fragment tekstu)

This article presents the problem of adjusting Polish accounting standards to International Accounting Standards in the scope of joint venture. The Accounting Act defines joint control and jointly controlled entities. International Accounting Standard Financial Reporting of Interest in Joint Ventures defines additionally jointly controlled activities and jointly controlled assets. The article shows the difference between the Polish and international accounting standards concerning the issue of joint ventures presentation and valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J. (red.), Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: analiza porównawcza, ODDK, Gdańsk 2002.
  2. Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  3. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria, zastosowania praktyczne, regulacje, ODDK, Gdańsk 2003.
  4. Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa, AE, Katowice 2004.
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR 31, "Udziały we wspólnych przedsięwzięciach, MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", IASCF 2004.
  6. Stachniak A., Stabilna platforma Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Rachunkowość" 2004, nr 10.
  7. Turyna J., Standardy rachunkowości MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
  9. Wawrzyńczak-Jędryka B., Walińska E. (red.), Rachunkowość 2005: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu