BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 31, s. 333-350, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Innowacyjność regionu, Koszty transakcyjne
Supply chain, Regional innovation, Transaction cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sformułowane ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki znaczenia odległości i interakcji między przedsiębiorstwami a dostawcami w celu realizacji aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. Podstawową hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, że działalność innowacyjna regionalnych systemów przemysłowych jest istotnie uwarunkowana odległością przedsiębiorstw od dostawców i charakterem utrzymywanych z nimi relacji. Znajomość przebiegu procesów innowacyjnych w gospodarkach regionalnych powinna przyczynić się do poprawy skuteczności stymulowania tej aktywności przedsiębiorstw, dzięki korzystniej dopasowanym narzędziom polityki innowacyjnej. Głównym celem badania była próba oceny znaczenia odległości geograficznej od dostawców i charakteru utrzymywanych z nimi relacji na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie regionalnych systemów przemysłowych.

The learning process that is taking place following the interaction between organizations is facilitated by spatial proximity, which affects the intensification of collaboration between firms and other institutions. Such intensification creates an area (pool) with specialized skills, in addition, difficult to follow, because of unique characteristics (specificity). Outlined a conceptual framework helped to consider the impact of colocalization of the companies in regional industrial systems in their innovation activity. The basic hypothesis of the study was the claim that innovative mechanisms operating in the territorial industrial systems and in their dealings with the environment are significantly determined by remoteness from urban, regional companies. This factoraffects the shape of the current industrial systems in Poland, a country undergoing economic transformation. The optimal identification of innovative processes and their limitations in the national management system, that creates the basis for building a diversified network of innovative pathways that take account of national and intraregional specific, enabling the acceleration of the processes of creating, absorption and diffusion of technology. The main objective of this study was to attempt to seek the impact of diverse geographical conditions on the activity of innovative firms within the regional industrial systems, and consequently determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation networks, taking into account the specificities of the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D., P. Stephan, Company-Scientist Locational Links: The Case of Biotechnology, "American Economic Review" 1996, No. 86(4).
 2. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, Vol. 14, No. 2.
 3. Beaudry C., S. Breschi, Are Are Firms in Clusters Really More Innovative?, "Economy. Innovation. New Technology" 2003, No. 12(4).
 4. Behrendt H., Wirkungsanalyse von Technologie- und Gründerzentren in Westdeutschland, Physica, Heidelberg 1996.
 5. Felsenstein D., University-related science parks - 'seed beds' or 'enclaves' of innovation?, "Technovation" 1994, No. 14.
 6. Fischer M.M., Innovation, knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science" 2001, No. 35.
 7. Fischer M.M., Knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science" 2001, No. 35.
 8. Frenkel A., Can regional policy affect firms' innovation potential in lagging regions?, "The Annals of Regional Science" 2000, No. 34.
 9. Frenkel A., D. Shefer, Modeling regional innovativeness and innovation, "The Annals of Regional Science" 1997, No. 30.
 10. Fritsch M., Co-operation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies" 2001, No. 35.
 11. Jaffe A.B., M. Trajtenberg, R. Henderson, Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, "Quarterly Journal of Economics" 1993, No. 108.
 12. Jaffe A.B., Real effects of academic research, "American Economic Review" 1989, No. 79.
 13. JRC: M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R&D or not, that is the question (in a crisis...), IPTS Working Paper on Corporate R&D and Innovation 2010, No. 12.
 14. Klimas P., Wymiary bliskości w sieciach innowacji, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4.
 15. Koschatzky K., R. Sternberg, R&D cooperation in innovation systems - some lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 4.
 16. Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991.
 17. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Massem D., A. Quintas, D. Wield, High-tech Fantasies. Science Parksin Society, Science, and Space, Routledge, London & New York 1992.
 19. Mian S.A., Assesing and managing the university technology business incubator: an integrative framework, "Journal of Business Venturing" 1997, No. 12.
 20. OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż 2005.
 21. OECD: Cities and Regions in the Learning Economy. Published by the Center for Educational Research and Innovation (CERI), OECD 2001 (drafted by Ch. Edquist, G. Rees, M. Lorenz, S. Vincent-Lancrin).
 22. Pett A., Technologie- und Gründerzentren, Peter Lang, Frankfurt a. M. Bern 1994.
 23. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 24. Salin-Anderson K., Science parks as organized fields, The Economic Research Institute (EFI), Stockholm School of Economics, Research Paper 6454, Stockholm 2000.
 25. Seeger H., Ex-Post-Bewertug der Technologie- und Gründerzentren durch die erfolgreich ausgezogenen Unternehmen und Analyse der einzel- und regionalwirtschaftlichen Effekte.Lit-Verlag, Munster 1997.
 26. Shearmur R., D. Doloreux, Science parks: actors or reactors? Canadian science parks in their Urban context, "Environment and Planning A" 2000, No. 32.
 27. Simnie J., J. Sennett, P. Wood, D. Hart, Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities, "Regional Studies" 2002, Vol. 36.1.
 28. Stanisz A., Przystępny kurs statystki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 29. Sternberg R., H. Behrendt, H. Seger, C. Tamasy, Bilanz eines Booms, Dortmunder Vertrieb fur Bau- and Planungsliteature, Dortmund 1996.
 30. Sternberg R., Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, Issue 4.
 31. Sternberg R., Innovation Networks and Regional Development - some lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 4.
 32. Sternberg R., Technologie- und Gründerzentren als Instrument kommunales Wirtschaft förderung, Dortmunder Vertrieb fur Bau- ung Plannungsliterature, Dortmund 1988.
 33. Tamasy C., Technologie- und Gründerzentren in Ostdeutschland - eine regionalwirtschaftliche Analyse, Lit- Verlag, Munster 1996.
 34. Thierstein A., B. Wilhelm, Incubator, technology, and innovation centers in Switzerland: features and policy implications, "Entrepreneurship & Regional Development" 2001, No. 13.
 35. Todtling F., H. Todtling-Schonhofer, Innovations- und Technologietransferzentren als Instrumente einer regionalne Industrie politiek in Östereich, Östereichischen Raumordngskonferenz 1990, No. 81.
 36. Westhead P., D.J. Story, An Assessment of Firms Located on and off Science Parks in the United Kingdom, HMSO, London 1994.
 37. Wziątek-Kubiak A., M. Pęczkowski, Distinguishing persistent from occasional innovators. An empirical analysis on Polish manufacturing firms, CASE, International Conference "The Demography of Firms and Industries Paris", France, January 20-21, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu