BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cińcio Donata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Ujawnienie i prezentacja zasad (polityki) rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Disclosure and Presentation of Accounting Policies Based on IFRS
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 196-203, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Polityka rachunkowości, Jawność sprawozdań finansowych
International Financial Reporting Standard, Accounting policy, Disclosure of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
W związku z wprowadzeniem od początku 2005 roku w Unii Europejskiej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jako prawa obowiązującego w części jednostek sporządzających sprawozdania finansowe, tematem aktualnym stały się interpretacja i wdrażanie tych przepisów. Wybór, zastosowanie, ujawnianie i prezentacja zasad (polityki) rachunkowości odgrywają podstawową rolę w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i ich interpretacji przez użytkowników. Zagadnienie to jest opisane w MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" oraz w MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". Pomocne informacje zawarte są równiueż w "Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych", mimo iż nie stanowią one części MSSF, a tym samym nie są nadrzędne w stosunku do postanowień poszczególnych standardów. (fragment tekst)

This report describes selection, adaptation, disclosure and presentation of accounting policy based on International Financial Reporting Standards. From 2005 all publicly traded EU companies are obliged to prepare their consolidated accounts using IFRS. The requirements of accounting policies are contained in Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IAS I Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors. Framework indicates basic principles and grounds of IFRS. IAS 8 states that, when a Standard or an Interpretation specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item must be determined by applying the Standard or Interpretation and considering any relevant Implementation Guidance issued by the IASB for the Standard or Interpretation. IAS I suggests that in the notes should be presented: the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used in a way that, they are relevant to the understanding of the financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohnam M. (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 1. Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Warszawa 2006.
  2. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, IASB, Warszawa-Londyn 2004.
  4. Olchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2005.
  5. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF. US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu