BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska-Senkus Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Macroeconomic Dimension of the Effectiveness of the System Approach Towards the Management
Makroekonomiczny wymiar efektywności systemowego podejścia do zarządzania
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Certyfikacja systemu jakości, Makroekonomia, Systemy zarządzania
Member states, Quality system certification, Macroeconomics, Management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powyższe opracowanie stanowi przedstawienie wyników analizy zależności pomiędzy liczbą przyznanych certyfikatów systemów zarządzania, wybranymi danymi makroekonomicznymi, wskaźnikami charakteryzującymi państwa członkowskie UE27. Najsilniejsze korelacje dostrzeżone zostały pomiędzy liczbą certyfikatów a zatrudnieniem w średnich przedsiębiorstwach, wartością wymiany handlowej i wartością inwestycji zagranicznych, powierzchnią, liczbą ludności i dostrzeżono słaby związek z inflacją. O ile problem wpływu certyfikacji na mikroekonomiczną skalę działalności został dość szczegółowo opisany w literaturze, to do chwili obecnej nie można znaleźć wielu opracowań, w których próbuje się znaleźć powiązania pomiędzy liczbą certyfikowanych organizacji w danym kraju a jego kondycją makroekonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The study provides the results of the analysis of the relation between the number of the granted certificates of management systems, chosen macroeconomic data and indicators characterizing the EU27 member states. The strongest correlations were noticed between the number of gathered certificates and such factors as: employment in medium-sized enterprises, the value of trade and the value of foreign investments, the area, the population and the weak correlation was noticed with the inflation. While the problem of the influence of the certification on the activity in the microeconomic scale was described in details in literature, it is hard to find a lot of studies in which the relations between the number of the certified organizations in the country and its macroeconomic condition were analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D., 2000. Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Corbett C.J., Montes-Sancho M.J., Kirsch D.A., 2005. The Financial Impact of ISO 9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, Management Science, Vol. 51, No. 7, pp. 1046-1059.
  3. ISO/TS 16949:2009 Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part.
  4. Łunarski J., 2008. Zarządzanie jakością, standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  5. McGuire S.J., Dilts D.M., 2008. The financial impact of standard stringency: An event study of successive generations of the ISO 9000 standard. International Journal of Production Economics 113, pp. 3-22.
  6. Poskrobko B., 2007. Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  7. Wysokińska-Senkus A., 2008. Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw. Wyd. UP, Poznań.
  8. Wysokińska-Senkus A., 2009. System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, [w:] Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, edited by Toruński J., Wyd. AP, Siedlce, s. 76-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu