BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Od czytelników do użytkowników i twórców : migracja odbiorców polskiej prasy do Internetu - wyniki badań 2007-2011
From Readers to Users and Authors : the Migration of Polish Press Recipients to the Internet - Results of Research between 2007 and 2011
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 209, s. 128-136, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Prasa, Czytelnictwo, Konwergencja, Badania ankietowe, Media
Internet, Press, Readership, Convergence, Questionnaire survey, Media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wpisane w zjawisko medialnej konwergencji migracyjne zachowania użytkowników są przedmiotem prac badawczych od wczesnego okresu rozwoju cyfryzacji w mediach. To przybierające na sile zjawisko ma kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnych mediów jako pośrednika w dotarciu przez reklamodawców do audytorium. Przeprowadzone przez autora badania dotyczą migracji czytelników prasy ku Internetowi w latach 2007-2011; badania ankietowe prowadzone w 2007 r. i 2011 r. obejmują łącznie grupę 800 osób (studentów czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego II i III roku studiów stacjonarnych). (abstrakt oryginalny)

The migratory behavior of users, which is inscribed into the phenomena of media convergence, has been under research since the beginning of mass media digitalization. This occurrence has been gaining strength and is crucial for the evolution of modern media as an intermediary between advertisers and the audience. The research concerns migration of press readers to the Internet between 2007 and 2011; it was carried out using surveys in 2007 and 2011 and involved 800 full-time students of the second and third year from four different departments of University of Gdansk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolter, J.D., Grusin, R., 1999, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge.
 2. Dobiegała-Korona, B., 2009, Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Duguid, P., 1996, Material matters: The past and futurology for the book, w: Nunberg, G. (red.), The future of the book, University of California Press, Berkeley.
 4. Ferguson, D.A., Perse E.M., 2000, The World Wide Web as a Functional Alternative to Television, Journal of Broadcasting and Electronic Media, vol. 44, no. 2.
 5. Finn, S., 1997, Origins of media exposure: Linking personality traits to TV, radio, print, and film use, Communication Research, vol. 24.
 6. Jenkins, H., Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 7. Kayany, J.M., Yelsma, P., 2000, Displacement Effect of Online Media in the Socio - Technical Context of Households, Journal of Broadcasting and Electronic Media, vol. 44, no. 2.
 8. Lehman-Wilzig, S., Cohen-Avigdor, N., 2004, The natural life cycle of new media evolution, New Media and Society, vol. 6, no. 6.
 9. Lin, C.A., 1993, Exploring the Role of VCR Use in the Emerging Home Entertainment Culture, Journalism Quarterly, vol. 70, no. 4.
 10. Lin, C.A., 1999, Online-Service Adoption Likelihood, "Journal of Advertising Research", vol. 39, no. 2.
 11. Lisowska-Magdziarz, M., 2008, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. McCombs, M., 1972, Mass Media in the Marketplace, Journalism Monographs,
 13. Negroponte, N., 1995, Being Digital, Basic Book, New York 1995.
 14. Perse, E.M., Courtright, J.A., 1993, Normative Images of Communication Media: Mass and Interpersonal Channels in the New Media Environment, Human Communication Research, vol. 19, no. 4.
 15. Son, J., McCombs, M.E., 1993, A look at the Constancy Principle Under Changing Market Contitions, Journal of Media Economics, vol. 6, no. 2.
 16. Stempel, G.H., Hargrove, T., 1996, Mass media audiences in a changing media environment, Journalism Quarterly, vol. 73.
 17. Stempel, G.H., Hargrove, T., Bernt, J.P., 2000, Relation of the Growth of Use of the Internet to Changes in Media Use from 1995 to 1999, Journalism and Mass Communication Quarterly, vol. 77, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu