BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Tytuł
Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie
Statistical Measurement of the Socio-economic Progress in the Changing World
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2011, nr 7-8, s. 9-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka publiczna, Warunki życia ludności, Jakość życia, Postęp społeczny, Analiza danych statystycznych
Public statistics, People's living conditions, Quality of life, Social progress, Statistical data analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wysiłki państwowych urzędów statystycznych i statystycznych agend organizacji międzynarodowych mających na celu lepsze treści adaptacyjnych i informacji statystycznych do zmieniających się potrzeb głównych grup użytkowników informacji. W artykule omówiono znaczenie informacji statystycznych w podejmowaniu społecznych i ekonomicznych decyzji. Jednocześnie w artykule sformułowano kilka ogólnych zaleceń, jak mierzyć postęp społeczny i jakość życia obywateli?. Szczególną uwagę przywiązuje się do oceny aktualnego stanu dyskusji na temat informacji statystycznych oraz proponowanych zmian, (tzw. raport Stiglitz-Sen-Fitoussi). Dokonano przeglądu prac nad pomiarem postępu społeczno-gospodarczego oraz warunków i jakości życia ludności.

The article characterizes efforts of national and international statistical services to better adopt contents and forms of statistics dissemination to changing requirements of primary user groups. A statistical information importance for socio-economic decision makers is discussed in the study. There are some demands for statistics concerning improvement of the citizen life condition and quality measurement taking into consideration rational aspects of the nature and culture resource management. Special attention was paid to assess today statistical information systems as well as change proposals presented in the Stiglitz- -Sen-Fitoussi Report on Economic Performance and Social Progress Measurement. The Authors discuss activities concerning the welfare and social progress measurement conducted under the aegis of the OECD, i.e. World Project on Social Progress Measurement as well as studies conducted within the European Statistical System. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A framework to measure the progress of societies (2010), "Working paper", No. 34 (www.wikiprogress.org).
 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. GDP and beyond. Measuring progress in a changing world (2009), COM(2009) 433 final, Brussels.
 3. Compendium of OECD well-being indicators (2011), OECD Better Life Initiative.
 4. Constanza R., Maureen H., Posner S., Talberth J. (2009), Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress, Boston University, "The Pardee Papers", No. 4.
 5. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (2006), red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Wyd. VIZJA PRESS&IT.
 6. Diener Ed, Suh Eunkook M. (1997), Measuring quality of life: Economic, social and subjective indicators, "Social Indicators Research", No. 40:189-216.
 7. International approaches to measure wealth and well-being in the context of sustainable development (2010), "ESDN Case Study", No. 3 (www.sd-network.eu).
 8. Kuznets S. (1934), National Income 1929-1932, A report to the US Senate, 73rd Congress, 2nd Session, Washington, DC, US Government Printing Office.
 9. Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań (2008), red. Mariusz Plich, GUS i Uniwersytet Łódzki.
 10. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr).
 11. Sikorska J. (1987), Zintegrowany System Badań Gospodarstw Domowych - mierniki subiektywne a obiektywne, [w:] Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych, GUS.
 12. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Verger D., Merceron S., Fall M. (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcja pomiaru, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, GUS.
 13. Veenhoven R. (2002), Why social policy needs subjective indicators, "Social Indicators Research", vol. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu