BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołęgowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego a konkurencyjność łańcuchów dostaw
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 32, s. 71-88, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Łańcuch dostaw, Kapitalizm globalny, Kapitalizm aliansowy
Social capital, Supply chain, Global capitalism, Alliance capitalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą ukazania w zarysie sformułowanej przez J. Dunninga koncepcji "kapitalizmu globalnego" i "kapitalizmu aliansowego" oraz ich implikacji dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. W poniższej skrótowej prezentacji owej koncepcji nawiązano jednocześnie do refleksji kilku innych bliskich ideowo J. Dunningowi autorów, dotyczących roli kapitału społecznego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w gospodarce globalnej. W nawiązaniu do myśli J. Dunninga zaprezentowano równocześnie dorobek zainspirowanych do pewnego stopnia przez niego autorów związanych z międzynarodową inicjatywą na rzecz realizacji zasad Corporate Social Responsibility - Caux Round Table.

The paper presents implications of the "Global Capitalism", "Alliance Capitalism", and Knowledge-Based Economy concepts for the competitiveness of supply chains. According to J. Dunning and his followers, modern capitalism is increasingly allianceoriented. Particularly important here is the role of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept, as well as social capital in building the competitiveness advantages on the micro and macro scale. The Author tries to present some interesting initiatives targeted at making globalization and competitiveness more human and ethical as well as socialcapital oriented. One of them is the activity of Caux Round Table organization and their instrument - Arcturus Innovations. The above-mentioned concepts are important for the trust building at the supply chains level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Campbell J.L., Why Would Corporation behave in Socially Responsible Way? An Institutional Theory of CSR, "Academy of Management Review" 2007, vol. 3, No. 3.
 2. Dołęgowski T., Dylematy konkurencyjności, czyli dlaczego ekonomista lubi i nie lubi etyki biznesu, [w:] Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH - Seminaria naukowe 2005-2006, pod red. Z. Marciniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 3. Dołęgowski T., Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego J. Dunninga - wybrane aspekty ekonomiczne i etyczne, [w:] Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH - Seminaria naukowe - rok akademicki 2007-2008, red. Z. Marciniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Dunning J., Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, New York 1997.
 5. Dunning J., Global Capitalism at Bay? Routledge, New York 2001.
 6. Dunning J., Global Capitalism, FDI and Competitiveness, Edward Elgar 2002.
 7. Dunning J., (red.), Making Globalization Good, Oxford University Press, Oxford 2003.
 8. Dunning J., Regions, Globalization and the Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford 1999.
 9. Fukuyama F., Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, April 2000.
 10. Hamalainen T., A Systemic Framework of Economic Competitiveness and Growth, Rutgers University, Newark 1999.
 11. Novak M., Duch demokratycznego kapitalizmu, Wyd. W drodze, Poznań 2001.
 12. Novak M., The Universal Hunger for Liberty - Why the Clash of Civilizations is not Inevitable, Basic Books, New York 2004.
 13. Young S., Etyczny kapitalizm, Metamorfoza, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu