BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 32, s. 102-117, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Klastry, Konkurencyjność międzynarodowa
Supply chain, Business cluster, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw oraz jej znaczenia w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych. W celu zobrazowania tematyki przedstawiony został przykład Holenderskiego Klastra Kwiatowego.

The cluster concept emerged in the last ten years as the key idea for enhancing competitiveness of economies and their development. Nowadays, the cooperation of companies acting collectively in clusters represents the answer to the contemporary challenges of global competition. The collective and goal-oriented cooperation of different actors of the value-added chain allows for innovations with great value-creation potential to be generated faster and more efficiently. Clusters and networks have to co-operate ignoring regional and national boundaries, develop their own strategies for internationalisation, and pursue these strategies persistently to keep and expand their share on the market as globalization progresses. Within integrated cluster supply chains it is possible to ensure mobility of cluster initiatives whereby their impact power is heightened. Such action is profitable to all parties and thus achieved synergy effect enables gaining significant competitive advantage. To visualize the above assumptions, the Dutch Flower cluster was presented in the course of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bo Y., Yehua H., Research on the Business Collaboration Model Based on Cluster Supply Chain, "International Seminar on Business and Information Management", Wuhan Hubei, China 2008, isbim, vol. 1.
 2. Carrie A.S., From integrated enterprises to regional clusters: the changing basis of competition, "Computers in Industry", Vol. 42, Issues 2-3, June 2000.
 3. Collazzo P., The Dutch Flower Cluster: Regional Challenges of a Global Player, [w:] Clusters as Drivers of Regional Competitiveness: Strategic and Policy Issues, materiały z konferencji międzynarodowej, Center for Competitiveness of the University of Fribourg, Scientific and Technological Center of Fribourg, 25 March 2011.
 4. Dutch Flower Link, Production and trade in flowers and plants, http: //www.dutchflowerlink.nl.
 5. European Cluster Observatory, Flora industry clustering efforts in the Netherlands, Competitiveness, "Europe Innova Cluster Mapping", 31 March 2008, http:// www.clusterobservatory.eu.
 6. Frankowska M., Mobilność inicjatyw klastrowych w kontekście tworzenia łańcucha dostaw, [w:] Innowacje w transporcie, Organizacja i Zarządzanie, "Zeszyt Naukowy" nr 602 w serii Problemy Transportu i Logistyki nr 12, red. P. Niedzielski, R. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 7. FloraHolland Market Information & Market Analysis Department, FloraHolland - Raport Key Figures 2009.
 8. Góra J., Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Greenport(s) Holland, Greenport(s) Holland network exploring EU 2020 challenges, January 2010, http:// www.greenportsnederland.nl.
 10. Hemert N. van, "E-business and Dutch Flower Industry", Presentation IAMA International Food and Agribusiness Management Association, Chicago 2005, April 30.
 11. Jansen M., Flowers on demand, From a heavy sigh to breathing easy, "Supply Chain Magazine", Report 2009.
 12. Kocker G. zu, Buhl C.M, Internationalization of Networks, Barriers and Enablers, Study: Empirical analysis of selected European networks, Federal Ministry of Economics and Technology, Berlin 2007, September.
 13. Logistics Blossoms in Holland, "Global Logistics & Supply Chain Strategie", November 2006, http://www.glscs.com.
 14. Porter M.E., Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy, "Economic Development Quarterly", February 2000, vol. 14, issue 1.
 15. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2007.
 16. Szymczak M., Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 17. Todorova G., Ilieva Y., Key Motivational Factors to Locate within an Industry Cluster: The Case of the Dutch Flower Cluster, Master Thesis, Aarhus School of Business, Erhvervsokonomisk Institut, Denmark, March 2011.
 18. World Trade Organization-International Trade Centre, Trade Competitiveness Map, http://www.wto.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu