BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany w sprawozdaniu finansowym jednostek budżetowych i ich wpływ na ewidencję kosztów
Changes in Financial Statement of Budgetary Units and Their Influence on Cost Accounting
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 269-279, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Zakłady budżetowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunek zysków i strat, Ewidencja kosztów, Zmiany organizacyjne
Public finance sector, Budgetary establishment, Financial statements, Profit and loss statement, Expenses register, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena układu i treści rachunku zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki jako nowych elementów sprawozdania finansowego wskazanych jednostek oraz ocena wpływu tych zmian przede wszystkim na zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych. (fragment tekstu)

To the end of 2005 the financial statement of budgetary units consisted only of balance sheet. According to new regulations for the first time this statement for 2006 will be also including profit and loss account and the rules of its proper making. In practise a lot of positions especially of profit and loss account raise reasoned doubts about their content and the rules of proper making. Analising composition and content of financial statement made by budgetary units on account of convergence with the content of corresponding elements of the financial statement of income units, one has to take under consideration specificity of functioning of units from public finance sector to adequately evaluate information included in this statement. It is so because in many cases basing only on the knowledge of content of financial statement of income units, one can draw wrong conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustowska M., Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, wyd. X, ODDK, Gdańsk 2006.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
  3. Rudnicka B., Ewidencja kosztów a rachunek zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006a, nr 64.
  4. Rudnicka B., Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - sygnalizacja zmian, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006b, nr 63.
  5. Rudnicka B., Przychody oraz pozostałe koszty w rachunku zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006c, nr 65.
  6. Rudnicka B., Zestawienie ze zmian w funduszu jednostki, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006d, nr 66.
  7. Rudnicka B., Koczar J., Wartość informacyjna wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Szczecin 2006.
  8. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia, ODDK, Gdańsk 2006a.
  9. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, wyd. 3, ODDK, Gdańsk 2006b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu