BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merli Roberto (Roma Tre University, Italy), Lucchetti Maria Claudia (Roma Tre University, Italy), Ippolito Christian (Sapienza University of Rome, Italy)
Tytuł
The Role of Wind Power in Europe Considering the New EU Energy Strategy : Technological, Economic and Social Aspects
Rola energetyki wiatrowej w Europie z uwzględnieniem nowej strategii energetycznej UE: aspektów technologicznych, ekonomicznych oraz społecznych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 212, s. 71-82, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Energia wiatru, Polityka energetyczna, Odnawialne źródła energii, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Energetyka, Energia odnawialna
Wind energy, Energy policy, Renewable energy sources, Renewable energy development strategy, Energetics, Renewable energy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Z powodów politycznych, ekonomicznych i technologicznych Unia Europejska dominuje na świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii. W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w Europie istnieje konieczność zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie technologicznych i ekonomicznych wyzwań jakie w bliskiej przyszłości czekają kraje europejskie zwiększające udział odnawialnych źródeł energii. (abstrakt oryginalny)

The European Union (EU) is one of the major players in the sector of renewable energy worldwide for political, economic and technological reasons. Having integrated the strive for sustainable development within its political goals and strategies, Europe recognizes the necessity to rise the share of energy that is produced from clean, renewable energy sources (RESs). The aim of this paper is to present the main technological and economic challenges that European countries will have to face in the near future to make RESs, and particularly wind power, more viable and more competitive when compared to conventional energy sources in order to reach the environmental goals that European institutions have set. The ability to manage these challenges correctly will be essential to contribute to the expansion or contraction of the market in the future and enable or jeopardize the achievement of the goals that European institutions have set. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ecofys et al., 2011, Financing Renewable Energy in the European Energy Market.
 2. Energy Economics Group 2011, Green-X Database on Potentials and Costs for RES-E & Scenarios on their Future Development, Retrieved March, 1, http://www.green-x.at/.
 3. EUREC, 2009. Research Priorities for Renewable Energy Technology by 2020 and Beyond, http://www.eurec.be/content/view/45/34/.
 4. Eurobserver, 2011. Wind Power Barometer, http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp.
 5. European Commission, 1997. Energy for the Future: Sources of Renewable Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan.
 6. European Commission, 2005. Communication from the Commission - The Support of Electricity from Renewable Energy Sources, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0627:EN:HTML.
 7. European Commission, 2006a. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Renewable Energy Road Map - Renewable Energies in the 21st Century: Building a More Sustainable Future, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0848:FIN:EN:HTML.
 8. European Commission, 2006b. Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do7uri=CELEX:52006DC0105:EN:NOT.
 9. European Commission, 2007. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - an Energy Policy for Europe, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:EN:HTL.
 10. European Commission, 2008a, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 by 2020 - Europe's Climate Change Opportunity, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:HTML.
 11. European Commission, 2008b, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Offshore Wind Energy: Action Needed to Deliver on the Energy Policy Objectives for 2020 and Beyond.
 12. European Commission, 2009a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan).
 13. European Commission, 2009b, Energy, Transport and Environment Indicators, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DK-09-001.
 14. European Commission, 2010a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Energy 2020. A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010D-C0639:EN:HTML:NOT [access: 1.03.2011].
 15. European Commission, 2010b. Europe's Energy Position - Markets and Supply.
 16. European Commission, 2011. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target.
 17. European Parliament & European Council, 2001. Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0077:en:NOT.
 18. European Parliament & European Council, 2009. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do7uri=OJ:L:2009:140:0016:01:EN:HTML.
 19. European Wind Energy Association, 2007, EWEA Employment Factsheet, http://www.ewea.org/index.php?id=1611 [access: 27.05.2011]. Global Wind Energy Council, 2011, Global Wind Report. Annual Market Update 2010.
 20. European Wind Energy Association, 2009, Wind at Work. Wind Energy and Job Creation in the EU.
 21. Ragwitz, M. et al., 2009, EmployRES. The Impact of Renewable Energy Policy on Economic Growth and Employment in the European Union, http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/renewables_en.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu