BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełoszek Ilona (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Selected Issues of Sharing Process Knowledge in Modern Organizations
Wybrane zagadnienia współdzielenia wiedzy procesowej w nowoczesnych organizacjach
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (23), s. 48-58, rys., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Organizacja, Zarządzanie procesowe, Procesowe podejście do zarządzania
Organisation, Processing management, Process-oriented approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie zwiększającej się konkurencji oraz potrzeby większej elastyczności organizacje często przyjmują procesowe podejście do działalności biznesowej. Zastosowanie podejścia procesowego stwarza konieczność zmian w dziedzinie zarządzania wiedzą organizacji. Artykuł przedstawia specyfikę i rolę wiedzy procesowej, która składa się ze zbiorów informacji opisujących przepływy pracy, zasoby wykorzystywane podczas procesu, wskaźniki wydajności itp. Modele procesów biznesowych mogą potencjalnie służyć jako narzędzia zarządzania widzą, ponieważ pozwalają na transformację wiedzy nieformalnej na postać formalną i ułatwiają jej współdzielenie. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji wiedzy procesowej i przegląd wybranych problemów współdzielenia wiedzy procesowej poprzez wykorzystanie modeli procesów biznesowych. (abstrakt oryginalny)

In times of increasing competition and the need for greater agility, organizations are taking up the "process approach" to running a business. Applying the process approach in organizations implies changes in knowledge management. The article discusses the specifics and role of process knowledge which consists of information resources about process flows, entities engaged in the processes, key performance indicators, etc. Business Process Models have the potential to be important tools for knowledge management because they allow the transformation of informal into formal knowledge and facilitate knowledge sharing. The aim of this paper is to present the concept of process knowledge and review selected issues of process knowledge sharing by extension of modeling languages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonham S., Actionable Strategies through Integrated Performance, Process, Project, and Risk Management, Artech House, 2008.
 2. Bellinger G., Systems Thinking. Knowledge Management-Emerging Perspective, 2004, http://www. systems-thinking.org/kmgmt/kmgmt.htm#anex (accessed: May 2011).
 3. Businska L., Kirikova M., Knowledge Dimension in Business Process Modeling, CAiSE Forum 2011, pp. 179-187, http://ceur-ws.org/Vol-734/PaperVision07.pdf (accessed: December 2011).
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 6. Luyckx F., Enterprise BPM framework: Process Oriented Knowledge Management, Aris Community, 2010, http://www.ariscommunity.com/users/frlu/2010-03-23-enterprise-bpm-framework-process- -oriented-knowledge-management (accessed: December 2011).
 7. Medeni T., Tacit-explicit and specific - general knowledge interactions in CoPs, [in:] E. Coakes, S. Clarke (Eds.), Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2006, pp. 514-522.
 8. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 9. Nickols F., Knowledge Management & Process Performance: Implications for Action, Distance Consulting 2004 online: http://www.nickols.us/KM_and_Process.pdf (accessed: June 2011).
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Knowledge Creating Organizations, Oxford University Press, New York 1995.
 11. Nowosielski S. (Ed.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 12. Perechuda K. (Ed.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 13. Polanyi M., Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy, University of Chicago Press, Chicago 1958.
 14. Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Senge P.M., Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska, 2006.
 16. Spencer B., Summary of presentation at Knowledge Advantage Conference: Organizational Knowledge Creation by Ikujiro Nonaka, 1997, http://www.knowledge-nurture.com/downloads/NONAKA.pdf (accessed: December 2011).
 17. Spender J.C., Organizational knowledge, learning and memory: Three concepts in search of a theory, Journal of Organizational Change Management 1996, Vol. 9, No. 1, pp. 63-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu