BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
The Role of the Internet in Open Innovations Models Development
Rola internetu w rozwoju modeli innowacji otwartych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (23), s. 38-47, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Innowacje, Internet, Otwarte innowacje
Innovations, Internet, Open innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje nowe modele innowacji otwartych: model value co-creation, co-creation experience innovation, model user-driven innovation i koncepcję crowdsourcing. Zostały przedstawione wybrane usługi sieci Internet, które wspierają komunikację i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami oraz społecznościami konsumentów. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses the new open innovations models: value co-creation model, co-creation experience innovation, user-driven innovation model and crowdsourcing. The chosen internet services which support communication and cooperation between companies and consumers and consumers communities were presented. The aim of the paper is to show that the presented open innovation models are benefiting from the evolution of new alternatives of networking collaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003a.
 2. Chesbrough H., The era of open innovation, MIT Sloan Management Review 2003b, Vol. 44, No. 3, pp. 35-41.
 3. Howe J., The rise of crowdsourcing, Wired Magazine 2006, Vol. 14, No. 6, http://www.wired.com/ wired/archive/14.06/crowds.html (accessed: 3.11.2011).
 4. Jelonek D., Kierunki zmian w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwie, [in:] A. Pabian (Ed.), Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, pp. 311-324.
 5. Kleemann F., Voß G., Rieder K., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, Science Technology & Innovation Studies 2008, No. 4, pp. 5-26.
 6. Leimeister J.M., Huber M., Bretschneider U., Krcmar H., Leveraging crowdsourcing: Activation-supporting components for IT-based ideas competition, Journal of Management Information Systems 2009, Vol. 26, No. 1, pp. 197-224.
 7. Linder J.C., Jarvenpaa S., Davenport T.H., Toward an innovation sourcing strategy, MIT Sloan Management Review 2003, Vol. 44, No. 4, pp. 43-49.
 8. Mierzejewska B., Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, e-mentor Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2008, nr 2.
 9. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press Books, Cambridge, MA, 2003.
 10. Prahalad C.K., Ramaswamy V., The Future of Competition, Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2004.
 11. Rossi C., Online consumer communities, collaborative learning and innovation, Measuring Business Excellence 2011, Vol. 15, No. 3, pp. 46-62.
 12. Rosted J., User-driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen 2005.
 13. Sawhney M., Verona G., Prandelli E., Collaborating to create: The internet as a platform for customer engagement in product innovation, Journal of Interactive Marketing 2005, Vol. 19, No. 4, pp. 4-17.
 14. Wise E., Hogenhaven C. (Eds.), User-Driven Innovation Context and Cases in the Nordic Region, Nordic Innovation Centre, June 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu