BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołub Cezary (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Importance of AOP in SOA Architecture
Znaczenie AOP w architekturze SOA
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (23), s. 21-37, rys., bibliogr. 29 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Wirtualne usługi sieciowe
Computer system, Virtual Private LAN Service (VPLS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
SOA to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk kładzie się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Programowanie zorientowane aspektowo (AOP) to paradygmat programowania, który zwiększa modularność oprogramowania umożliwiając lepszą separację zagadnień. Ze względu na dużą różnorodność potencjalnych użytkowników i dynamiczne, luźno powiązane systemy, usługi sieciowe (ang. web services) podlegają ewolucji. Zmiany trzeba robić bardzo szybko, a różne wersje muszą współistnieć obok siebie. W rzeczywistości często jest tak, że istniejące usługi sieciowe nie odpowiadają w pełni wymaganiom użytkowników w systemach docelowych. Aby osiągnąćpłynną integrację, wysoką spójność i używalność usług sieciowych, bardzo pożądane jest posiadanie w miarę automatycznego mechanizmu rozwoju usług sieciowych. Mechanizm ten powinien wspierać wymagania funkcjonalne niefunkcjonalne systemu. Celem artykułu jest podkreślenie użyteczności AOP dla SOA, poprzez teoretyczne rozważania i przykłady praktyczne, z użyciem fragmentów kodów źródłowych aplikacji. Postaramy się wykazać zalety zastosowania aspektowości w architekturze SOA. Ten artykuł również pokrótce przedstawi same pojęcia AOP i SOA. (abstrakt oryginalny)

Service oriented architecture (SOA) represents a model to build distributed applications by loosely integrating a number of web services. Aspect-oriented programming (AOP) is a programming paradigm that increases modularity by enabling the improved separation of concerns. Due to the large variety of potential users and the dynamic loosely coupling nature, web services are subject to frequent evolution, which is often required to be done rapidly, and multiple versions may co-exist. In reality it is often the case that existing web services do not perfectly match user requirements in target systems. To achieve the smooth integration and high reusability of web services, mechanisms to support automated evolution of web services in either functional or non- functional aspects are highly in demand. The aim of the paper is underlining the usability of AOP for SOA via theoretical divagation and practical examples in code. We will try to demonstrate the advantages when using the aspect approach in SOA. This article also briefly presented the same concepts of AOP and SOA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown P.C., Implementing SOA: Total Architecture in Practice, Addison-Wesley Professional, Boston 2008.
 2. Charfi A., Mezini M., Aspect-oriented Web service composition with AO4BPEL, [in:] The European Conference on Web Services, Erfurt 2004.
 3. Colyer A. et al., Eclipse AspectJ: Aspect-Oriented Programming with AspectJ and the Eclipse AspectJ Development Tools, Addison-Wesley Professional, Boston 2009.
 4. Courbis C., Finkelstein A., Weaving aspects into Web service orchestrations, [in:] 3rd International Conference on Web Services, Orlando 2005.
 5. Enabling Aspects to Enhance Service-Oriented Architecture, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ bb245663.aspx.
 6. Ermagan V., Krueger I., Menarini M., Aspect oriented modeling approach to define routing in enterprise service bus architectures, [in:] 30th International Conference on Software Engineering, Leipzig 2008.
 7. Ganser A., Hurtz S., Lichter H., A server side SOA meta model for assigning aspect services, [in:] 11th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, Toulouse 2008.
 8. Hewitt E., Java SOA Cookbook, O'Reilly, Sebastopol, USA 2009.
 9. Holley K., Arsanjani A., 100 SOA Questions Asked and Answered, Prentice Hall, Boston 2011.
 10. Hołub C., AOP and SOA, are they fit?, IADIS International Conference e-Society, Berlin 2012.
 11. Induruwana C., Using an Aspect Oriented Layer in SOA for Enterprise Application Integration, [in:] 3rd International Conference on Service-Oriented Computing, Amsterdam 2005.
 12. Irmert F., Meyerhoefer M., Weiten M., Towards runtime adaptation in a SOA environment, [in:] 21st European Conference on Object-Oriented Programming, Berlin 2007.
 13. Jacobson I., Aspect-Oriented Software Development with Use Cases, Addison-Wesley Professional, Boston 2004.
 14. Josuttis N.M., SOA in Practice, O'Reilly, Sebastopol, USA, 2009.
 15. Kongdenfha W., Motahari-Nezhad H., Benatallah B., An aspect-oriented approach for service adaptation, [in:] IEEE Transactions on Services Computing, Sydney 2009).
 16. Krueger I., Mathew R., Meisinger M., Efficient exploration of Service-Oriented Architectures using Aspects, [in:] 28th international Conference on Software Engineering, Shanghai 2006.
 17. Laddad R., AspectJ in Action Practical Aspect-Oriented Programming, Manning, Greenwich, USA, 2003.
 18. Lawler J. P., Howell-Barber H., Service-Oriented Architecture - SOA Strategy, Methodology, and Technology, Auerbach Publications, Boca Raton, USA, 2008.
 19. Maciel R., David J., Oei M. Bastos A., Menezes L., Supporting awareness in groupware through an aspect- oriented middleware service, Journal of Universal Computer Science 2009, Vol. 15, No. 9.
 20. Mcheick H., Mili H., Sadou S., El-Kharraz M., A comparison of aspect oriented software development techniques for distributed applications, [in:] 13th International Conference on Software Eng. and its Applications, Paris 2000.
 21. Miles R., AspectJ Cookbook, O'Reilly, USA, 2005.
 22. Patel A., McRoberts M., Crenshaw M., Identity propagation in N-tier systems, [in:] 28th International Conference MILCOM, Boston 2009.
 23. Pulvermueller E., Klaeren H., Speck A., Aspects in distributed environments, [in:] Proceedings of GCSE, Erfurt 1999.
 24. Rosen M., Lublinsky B., Smith K.T., Balcer M.J., Applied SOA Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley Publishing, Indianapolis 2008.
 25. Sonchaiwanich E., Zhao J., Dowin C., McRoberts M., Using AOP to separate SOA security concerns from application implementation, [in:] Military Communication Conference - MILCOM 2010, San Jose 2010.
 26. Svirskas A., Courbis C., Molva R., Bedzinskas J., Compliance proofs for collaborative interactions using Aspect-Oriented Approach, [in:] 4th IEEE International Conference on Services Computing, Salt Lake City 2007.
 27. Wang M., Bandara K., Pahl C., Distributed aspect-oriented service composition for business compliance governance with public service processes, [in:] 5th International Conference on Internet and Web Applications and Services, Barcelona 2010.
 28. http://wikipedia.org.
 29. http://www.parc.com/research/projects/aspectj/downloads/ECOOP1997-AOP.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu