BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics, Poland), Gryncewicz Wiesława (Wrocław University of Economics, Poland), Leszczyńska Maja (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
IT Tools in the Virtualization of the Software Implementation and Maintenance Process
Narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie wirtualizacji wdrażania i utrzymania oprogramowania
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (23), s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Oprogramowanie, Wirtualizacja, Wdrażanie systemu komputerowego
Software, Virtualization, Computer system implementation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala firmom reorganizować ich działalność. Zdalna obsługa procesu wdrażania oprogramowania oraz jego utrzymania oznacza dla firm informatycznych nowe podejście do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. W praktyce bowiem daje to możliwość obniżenia kosztów, a tym samym cen usług. Ponadto procesy stają się niezależne od położenia geograficznego klienta i kontrahenta, co pozwala na znaczne skrócenie czasu reakcji na zgłaszane problemy i pomaga w zapewnieniu wyższej jakości usług. Aby sprawnie i szybko realizować wirtualne procesy wdrażania i utrzymania, należy korzystać ze wsparcia odpowiednich narzędzi IT. Celami artykułu są ich zaprezentowanie oraz charakterystyka. (abstrakt oryginalny)

By implementing modern technological solutions, companies re-organize their activities. The remote software implementation process and then the remote maintenance mean for companies a new approach to gaining competitive advantage. In practice, it gives the opportunity to reduce costs and hence the prices of services. These two processes become also independent of the geographical location of the client and the contractor, which can significantly reduce response time to reported problems and help ensure the higher quality of service. The IT support is needed to efficiently and quickly virtualize software implementation and maintenance process, so the aim of this paper is to present and characterize such IT tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 2. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 3. Fuehrer E., Ashkansy N.M., Communicating trustworthiness and building trust in interorganizational virtual organizations, Journal of Management 2001, Vol. 27.
 4. Jurga A., Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 5. Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 6. Kisperska-Moroń D., Świat organizacji wirtualnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2008.
 7. Rond M., Strategic Alliances as Social Facts: Business, Biotechnology, and Intellectual History, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 8. Steinmueller W.E., The role of technical standards in corodinating the division of labour in complex system industries, [in:] A. Davies, M. Hobday, A. Prencipe, The Business of Systems Integration, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 133-152.
 9. Szpringer W., Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Ulrich J.F., The concept of virtual web organizations and its implications on changing market conditions, Electronic Journal of Organizational Virtualness 2001, vol. 3, no. 4.
 11. http://www.atelierweb.com/rcomm/index.htm.
 12. http://www.crossloop.com.
 13. http://www.netop.pl.
 14. http://www.radmin.com/products/radmin.
 15. http://www.symantec.com.
 16. http://www.teamviewer.com.
 17. http://www.tightvnc.com.
 18. http://www.yuuguu.com/home
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu