BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sosnowski Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych
The Economic Impact of Tourist Activity in Agritourism Farms
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 2, s. 131-149, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka, Wieś
Agrotourism, Tourism, Village
Abstrakt
Badaniami objęto 87 gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w 32 gminach położonych w regionie siedleckim. Badania przeprowadzono w 2008 roku. Analizowano wykorzystanie agroturystycznej bazy noclegowej w gminach w 2007 roku oraz efekty ekonomiczne działalności turystycznej. Wyniki badań wskazują, że agroturystyka była mało popularną działalnością pozarolniczą mieszkańców wsi badanego regionu. Baza noclegowa w badanych gospodarstwach nie przekraczała 5 pokoi. Wykorzystanie miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych kształtowało się w granicach 3,42-14,61%. Wartości wskaźnika "fair share" i "market share" były zróżnicowane w zależności od gminy i w niewielkim stopniu istotnie dodatnio skorelowane z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Wskaźnik "market penetration" w 11 gminach (34,37%) posiadał wartość ujemną. Roczna nadwyżka bezpośrednia z turystyki w gospodarstwie wynosiła średnio od 2383,2 zł. do 12879,0 zł. Wartość wskaźnika POR wahała się w przedziale 22,88-57,24 zł., a PAR - 0,92-5,79 zł. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agroturystyka (red. U. Świetlikowska). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 2. Balińska A., Sikorska-Wolak L: Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 3. Ciepiela G.A., Jasińska A.: Rola i potrzeby współczesnego turysty w kreowaniu oferty gospodarstw ekoagroturystycznych [w:] Innowacje w rozwoju turystyki (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2008.
 4. Ciepiela G.A., Sosnowski J.: Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 46, 2010.
 5. Drzewiecki M.: Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
 6. Dubel K.: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce (red. K. Młynarczyk, M. Marks). Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.
 7. GradziukP.: Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne [w:] Słoma - energetyczne paliwo (red. A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk). Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001.
 8. Informacja sygnalna nr 3 - maj 2011. Turystyka w województwie małopolskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Krakowie; http://www.stat.gov.pl/krak.
 9. Kasperczyk M., Kacorzyk P.: Preferencje gości odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne [w:] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej (red. J. Bergier, B. Sawicki). Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2005.
 10. Kobyłecki J., Plichta M.: Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP, 2006.
 11. Koniszyk M.: Jak mierzyć udział w rynku? Hotelarz, nr 2, 2007.
 12. Lubas B.: Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH). Kwartalnik "e-Finanse", nr 4; http://www.e-fmanse. com, 2008.
 13. Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A.: Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prowadzenia działalności agroturystycznej [w:] Agroturystyka - moda czy potrzeba? (red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski). Monografie nr 80. Wydawnictwo AP, Siedlce 2007.
 14. Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2008.
 15. Marks E., Palucha I., Młynarczyk K: Rodzaje wiejskiej bazy noclegowej i ich specyfika [w:] Agroturystyka (red. K. Młynarczyk). Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.
 16. Materiały na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. Wyniki badań GUS, 2010. Notatka informacyjna. Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych.
 17. Mazowsze Agroturystyka Agritourism 2005/6. Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 18. Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B.: Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste, XXVI, nr 2, 2005.
 19. Osek M., Milczarek A.: Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot., t. 32, z. 2, 2005.
 20. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. GUS, Warszawa 2008.
 21. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego. GUS, Warszawa 2008.
 22. Rynek Rolny, nr 2 (204), 2008.
 23. Sawicki B.: Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce [w:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2007.
 24. Sikorska-Wolak I.: Możliwości rozwoju i specyficzne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce [w:] Regionalny aspekt rozwoju turystyki (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2006.
 25. Strzębicki L.: Zachowanie konsumentów na regionalnym rynku usług agroturystycznych [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce (red. K. Młynarczyk, M. Marks.). Wydawnictwo UMW w Olsztynie, 2002.
 26. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r.; http://www.stat.gov.pl/olsz.
 27. Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/warsz.
 28. Wiatrak A.P.: Baza agroturystyczna w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 402, 2003.
 29. Woźniak M., Cebulak T.: Otoczenie przyrodnicze elementem wyznaczającym wzajemne relacje między turystami a przestrzenią agroturystyczna [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2006.
 30. Zaręba D.: Ekoturystyka - wyznania i problemy. PWN, Warszawa 2000.
 31. Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M.: Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu