BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie modeli przyczynowo-skutkowych do oceny czynników sukcesu gospodarstw rolniczych - porównanie wybranych metod
Application of Cause and Effect Models to Evaluate Farms' Success Factors - the Comparison of Selected Methods
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 3, s. 28-42, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie równań strukturalnych, Modele regresji, Gospodarstwa rolne
Structural Equation Modeling, Regression models, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę wykorzystania wielowymiarowych modeli przyczynowo-skutkowych. Skoncentrowano się głównie na przedstawieniu założeń metodycznych oraz praktycznym wykorzystaniu analizy regresji oraz metody równań strukturalnych w ocenie czynników sukcesu gospodarstw rolniczych. Materiał badawczy stanowiła baza danych sporządzona na podstawie ankieto-wywiadu przeprowadzonego w 163 gospodarstwach karpackich, uznanych za przodujące. W opracowaniu uwzględniono zestaw zmiennych objaśniających, reprezentujących czynniki hipotetycznie mające największy wpływ na sukces gospodarstw: pracę, ziemię, technologię produkcji, powiązanie z rynkiem, transfery budżetowe, kapitał ludzki, chłonność na postęp oraz możliwości akumulacyjne gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the application of multi-dimensional cause and effect models. The author focused on the presentation of methodical assumptions and the practical application of the regression analysis along with the method of structural equations as part of the assessment of factors behind the success of farms. A database was analyzed which was prepared based on a questionnaire/interview conducted in 163 leading farms in the region of the Carpathian Mountains. The paper also presents a set of variables explaining and representing factors that hypothetically have the greatest impact on the success of farms: labor, land, production technology, market relations, budget transfers, human capital, progress absorption and accumulation possibilities of farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D., Bagozzi R.: Unobservable variables in Structural Equation Modeling with application in industrial selling. Journal of Marketing Research, vol. XVI, 1979.
 2. Balicki A.: Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Cwalina W.: Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych [w:] Czytelnia Statsoft. Wydawnictwo Statsoft Polska, Kraków 2000.
 4. Czyżewski A., Wiśniewska J.: Metody pomiaru dochodów rolniczych w krajach UE. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 1, Poznań 1996.
 5. Dautzenberg K.: Erfolgsfaktoren von landwirtschaftlichen Unternehmen mit Marktfruchtanbau in Sachsen-Anhalt. Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa (IAMO), Halle 2005.
 6. Konarski R.: Modele równań strukturalnych. PWN, Warszawa 2009.
 7. Korol J.: Modele równań strukturalnych i sieci neuronowe w modelowaniu rozwoju zrównoważonego. Akademickie Wydawnictwo Ekonomiczne, Gorzów Wielkopolski 2005.
 8. Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa 2010.
 9. Osińska M.: Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 10. Petersen V.: Unternehmensführung und Unternehmenserfolg. Agrarwirtschaft, nr 2, 2005.
 11. Sagan A.: Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 543, Kraków 2000.
 12. Sagan A.: Zmienne jakościowe w modelowaniu strukturalnym [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym (red. E. Gantar). Wydawnictwo Akadermi Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 13. Schultze M.: Erfolgsfaktoren landwirtschaftlicher Unternehmen mit Marktfruchtbau. Eine empirische Analyse mit dem Partial Least Squares - Verfahren. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor agriculturarum. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2008.
 14. Sroka W., Dacko M.: Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem drzew regresyjnych typu C&RT. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2010.
 15. Sroka W.: Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny czynników rozwoju przodujących gospodarstw karpackich. Zeszyty Naukowe SERiA. Warszawa 2010.
 16. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo Statsoft Polska, Kraków 2007.
 17. Szaleniec M.: Sieci neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych? [w:] Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych (red. J. Wątroba). Wydawnictwo Statsoft Polska, Kraków 2008.
 18. Woś A.: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 19. Zakrzewska M.: Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
 20. Zegar J.: Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu