BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brach Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pośrednicy przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków - cele, wady i zalety z perspektywy przewoźników
Brokers of International Road Freight Transport Company - Aims, Advantages and Disadvantages from the Perspective of Hauliers
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (19), s. 87-102, bibliogr. 11 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Transport, Przedsiębiorstwo transportowe, Spedycja, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Transport międzynarodowy
International enterprise, Transport, Transport company, Freight forwarding, Transport-forwarding enterprise, International transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa międzynarodowego drogowego transportu ładunków mogą pozyskiwać zlecenia od bezpośrednich zleceniodawców, czyli eksporterów bądź importerów, niezależnie czy te podmioty są producentami danych dóbr czy jedynie nimi handlują na skalę ponadnarodową, lub w tym pozyskiwaniu mogą korzystać z pomocy pośredników. Takimi pośrednikami w branży międzynarodowych drogowych przewozów ładunków obecnie są: niezależni zagraniczni agenci-korespondenci; spedytorzy i operatorzy logistyczni, giełdy transportowe - internetowe giełdy transportowe oraz inni, zazwyczaj duzi przewoźnicy. Korzystanie z ich pomocy w pozyskiwaniu zleceń na przewozy każdorazowo musi być rozpatrywane indywidualnie, w każdym przypadku z uwzględnieniem konkretnych warunków, w tym wielkości i rodzaju zlecenia, innych wymagań zleceniodawcy co do przewoźnika, potencjału przewozowego przewoźnika w obszarze liczby pojazdów, ich klasy tonażowej i rodzaju w odniesieniu do wymagań określonych w obsługiwanym zleceniu itd. W efekcie występuje w tym zakresie bardzo duże zróżnicowanie, tym bardziej iż z korzystaniem z usług pośrednika w każdym przypadku wiąże się dla niego wiele korzyści, którym - niestety - towarzyszą także zagrożenia. Generalnie, w europejskich warunkach, na skutek integracji politycznej i ekonomicznej oraz postępu technicznego i wzrostu zakresu wsparcia posprzedażowego ze strony dostawców taboru maleje rola niezależnych agentów, rośnie zaś znacznie m.in. internetowych giełd transportowych. Coraz ważniejszą rolę odgrywają również spedytorzy i operatorzy logistyczni oraz duzi przewoźnicy. (abstrakt oryginalny)

In their activities international road transport hauliers can establish contacts with suppliers or recipients of goods directly on their own or through brokers. In European conditions the most commonly employed group of brokers includes: independent agents - correspondents, freight forwarders and logistics operators, another one - big carriers and freight exchanges - Internet freight transport exchanges. Generally in the branch there is no rule when the broker should be chosen and when it is better to sign a contract with the direct sender of goods. It depends on many factors such as the size of a transport company, number and type of vehicles when compared to the requirements specified in an order, additional requirements given by sender, etc. In such a kind of a case the factors mentioned above are only of the basic-theoretical type. Due to this their influence on the transport contract signed by the international forwarders may differ. As a result. considering the same external conditions, the same transport potentatial of the forwarder and even the same strategy, it is better for one transport company during the realization of the contract to sign it with a broker, and for another one it is better to establish the direct contact and to sign an agreement with the suppliers or recipients of goods on his own. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brach J., Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ła¬dunków, monografia habilitacyjna, maszynopis, wrzesień 2011, wersja do recenzji wydawniczej.
 2. Dudziński J. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2010.
 3. PMPS Pekaes i Pekaes Auto-Transport SA, dokumenty wewnętrzne, lata 70. i 80.
 4. Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2006.
 5. www.dachser.pl.
 6. www.daimler.com/trucks.
 7. www.kn-portal.com.
 8. www.schenker.pl.
 9. www.timocom.pl.
 10. www.trans.pl.
 11. www.volvotrucks.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu