BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland), Mercik Aleksander (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Liquidity Management Model in Non-Profit Organizations in Relation to Risk: the Case of Polish Non-Profit Organizations
Ryzyko i model zarządzania płynnością w polskich organizacjach non-profit
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (35), s. 60-75, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie płynnością finansową, Zarządzanie finansami, Organizacje non-profit, Płynność finansowa
Liquidity management, Financial management, Non-profit organisations, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rodzaj realizowanej przez organizację non-profit misji wpływa na wrażliwość organizacji na ryzyko. Spośród innych czynników, ryzyko jest także rezultatem poziomu inwestycji w płynne aktywa oraz konieczności ich finansowania. Większej ekspozycji na ryzyko powinna towarzyszyć większa suma środków zamrożonych w płynnych aktywach i odwrotnie. Organizacja, wybierając między różnymi poziomami zaangażowania środków w płynnych aktywach, powinna się kierować interesem swoich właścicieli (lub donatorów) oraz dostawców kapitału finansującego realizację misji. Artykuł prezentuje, w jaki sposób w opinii autorów decyzje w zakresie strategii zarządzania płynnymi aktywami mogą wpływać na ryzyko organizacji non-profit i jej ekonomicznych rezultatów w czasie realizacji głównej misji. Porównanie wskazówek płynących z teoretycznego modelu z empirycznymi danymi pochodzącymi z ponad 3300 działających w Polsce organizacji non- profit pozwoliło zilustrować zasady wynikające z modelu zarządzania płynnością w organizacjach non-profit w relacji do ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The kind of realized mission influences the sensitivity to risk. Among other factors, that risk results from the decision about liquid assets investment level and liquid assets financing. The higher the exposure to risk, the higher the level of liquid assets should be. If the exposure to that risk is smaller, the more aggressive could be the net liquid assets strategy. The organization choosing between various solutions in liquid assets needs to decide what level of risk is acceptable for its owners (or donors) and/or capital suppliers. The paper shows how, in the authors' opinion, decisions about liquid assets management strategy influence the risk of the organizations and its economical results during the realization of its main mission. Comparing the theoretical model with empirical data for over 3300 Polish non-profit organization results illustrate the way the liquidity management model works for non-profit organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck S.E. (1993), The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15, November, Department of Economics, University of Delaware.
 2. Berger P. (2008), Fundamentals of Health Care Financial Management, Wiley, New York 2008.
 3. BOPP (2011), Database of Polish NPO's, https://bopp.pozytek.gov.pl/ (August 2011).
 4. Brigham E.F. (2006), Financial Management 11e, http://www.swlearning.com/finance/brigham/ theory11e/web_chapters/bri59689_ch30_web.pdf (August 2011).
 5. Hamada R.S. (1972) The effect of the firm's capital structure on the systematic risk of common stocks, The Journal of Finance, Vol. 27, No. 2, pp. 435-452.
 6. Heilpern S. (1999), Measures of location and variability, [in:] W. Ostasiewicz (ed.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 7. Henderson J.W., Maness T.P. (1989), The Financial Analyst's Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York.
 8. Kim C.-P., Mauer D.C., Sherman A.E. (1998), The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 33, No. 3.
 9. Lee C.F., Finnerty J.E. (1990), Corporate Finance. Theory, Method and Application, HBJ Publishers, San Diego.
 10. Michalski G. (2008a), Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics - Zemĕdĕlská Ekonomika, Vol. 54, No. 1, pp. 12-19.
 11. Michalski G. (2008b), Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 9, No. 1, pp. 82-90.
 12. Michalski G. (2011a), Influence of the post-crisis situation on cost of capital and intrinsic liqui-dity value in non-profit organizations, International Journal of Management and Social Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 67-78, http://ssrn.com/abstract=1913671.
 13. Michalski G. (2011b), Post-crisis influence on cost of money and intrinsic liquidity value in non-profit organizations, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization, Vol. 8, No 1, 2011, pp. 41-56, http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201101/eao201101-04.pdf.
 14. Michalski G., Mercik A. (2011), Polish and Silesian non-profit organizations liquidity strategies, Statistika - Statistics and Economy Journal, 4.
 15. Rothenberg T.J., Fisher F.M., Tilanus C.B. (1966), A note on estimation from a cauchy sample, Journal of the American Statistical Association, Vol. 59, pp. 460-463.
 16. Scherr F.C. (1989), Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 17. Washam J., Davis D. (1998), Evaluating Corporate Liquidity, TMA Journal, Vol. 18, No. 2.
 18. Wilcox R.R., Keselman H.J. (2003), Modern robust data analysis methods: Measures of central tendency, Psychological Methods, Vol. 8, No. 3, pp. 254-274.
 19. Zietlow J. (2010), Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, Journal of Corporate Treasury Management, Vol. 3, No. 3, pp. 238-248.
 20. Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G. (2007), Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, NewYork 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu