BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Aneta (Częstochowa University of Technology, student), Mesjasz-Lech Agata (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Testing for Informational Efficiency on the Polish Energy Market
Testowanie efektywności informacyjnej na polskim rynku energii
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (35), s. 44-59, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Efektywność, Badanie efektywności, Rynek energetyczny, Testy statystyczne
Effectiveness, Research efficiency, Energy market, Statistical tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych testów statystycznych weryfikujących hipotezę efektywności rynku w formie słabej, a następnie zastosowano opisane metody do weryfikacji tejże hipotezy na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce w okresie 2007-2010. Testy pierwiastków jednostkowych, weryfikujące założenie o stacjonarności analizowanych szeregów czasowych, przeprowadzono przed testowaniem słabej efektywności rynku. W badaniach empirycznych wykorzystano test ilorazu wariancji, test serii znakowych oraz testy na występowanie długoterminowych zależności w szeregach czasowych. Wyniki wymienionych powyżej testów wskazują, iż dzienne ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, od stycznia 2007 do grudnia 2010, nie zmieniały się w sposób czysto losowy. (abstrakt oryginalny)

In this paper authors made a revision of the chosen statistical tests verifying the hypothesis of the weak-form market efficiency and then these methods were applied to the Polish Power Exchange in the period 2007-2010. Unit root test verifying the assumption about stationarity of analyzed time series were conducted before testing the weak market efficiency. In the empirical studies the variance ratio test, the runs test and the long-range dependences tests were used and the results of above-mentioned tests showed that daily electricity price returns in Polish Power Exchange from January 2007 to December 2010 do not have the random nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baillie R.T. (1996), Long memory processes and fractional integration in econometrics, Journal of Econometrics, Vol. 73, pp. 5-59.
 2. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
 3. Cheong C.W. (2009), A variance ratio test on random walk in energy spot markets, Journal of Quantitative Economics, Vol. 8, No. 1, pp. 105-117.
 4. Dima B., Miloş L.R. (2009), Testing the efficiency market hypothesis for the Romanian stock market, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 11, No. 1, pp. 402-415.
 5. Domański C., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 6. Fama E.F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, pp. 383-417.
 7. Fama E.F. (1965), The behavior of stock market prices, Journal of Business, Vol. 38, No. 1, pp. 34-105.
 8. Geweke J., Porter-Hudak S. (1983), The estimation and application of long memory time series models, Journal of Time Series Analysis, Vol. 4, pp. 221-238.
 9. Grotowski M., Wyroba K. (2004), Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego - analiza wstępna, Bank i Kredyt, Vol. 35, No. 1, pp. 65-79.
 10. Hull J. (1999), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
 11. Hurst H. (1951), Long term storage capacity of reservoirs, Transactions of the American Society of Civil Engineers, Vol. 116, pp. 770-799.
 12. Laurent S. (2009), Estimating and Forecasting ARCH Model Using G@RCHTM 6, Timberlake Consultants, London.
 13. Lo A.W. (1991), Long-term memory in stock market prices, Econometrica, Vol. 59, pp. 1279-1313.
 14. Mandelbrot B.B. (1972), Statistical methodology for nonperiodic cycles from covariance to R/S analysis, Annals of Economic and Social Measurement, Vol. 1, pp. 259-290.
 15. Papla D. (2003), Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkości spółek na GPW w Warszawie, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń.
 16. Robinson P.M. (1995), Logperiodogram regression of time series, with long range dependence, Annals of Statistics, Vol. 23, pp. 1630-1661.
 17. Samuelson P.A. (1965), Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly, Industrial Management Review, Vol. 6, No. 2, pp. 41-49.
 18. Wang T., Yang J. (2010), Nonlinearity and intraday efficiency tests on energy futures markets, Energy Economics, Vol. 32, No. 2, pp. 496-503.
 19. Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 20. Weron R. (2002), Estimating long-range dependence: Finite sample properties and confidence intervals, Physica A, Vol. 312, pp. 285-299.
 21. Weron R., Przybyłowicz B. (2000), Hurst analysis of electricity price dynamics, Physica A, Vol. 283, pp. 462-468.
 22. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, SGGW, Warszawa.
 23. Włodarczyk A. (2009), Modele cen instrumentów finansowych a efektywność rynku kapitałowego, [in:] A. Mesjasz-Lech (red.), Nowoczesne instrumenty zarządzania, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu