BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzka Iwona (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
The Usage of Soft Modelling to Research the Relationship between Human Capital and the Economic Development Level in Polish Regions
Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru zależności między kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w polskich województwach
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (35), s, 24-37, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój gospodarczy, Modelowanie miękkie
Human capital, Economic development, Soft modelling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących zależności między kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego polskich województw. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę modelowania miękkiego, która umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi bezpośrednio (tzw. zmienne ukryte). Do tego typu kategorii można zakwalifikować zarówno kapitał ludzki, jak i rozwój gospodarczy. Zaprezentowany w artykule model miękki zawierał cztery zmienne ukryte: kapitał ludzki, inwestycje w kapitał ludzki, kapitał rzeczowy oraz poziom rozwoju gospodarczego. Uzyskane rezultaty pozwoliły na zweryfikowanie, która z form kapitału: ludzki czy rzeczowy, siniej wpływała na poziom rozwoju gospodarczego polskich województw oraz na uporządkowanie województw pod względem zasobów kapitału ludzkiego, inwestycji w kapitał ludzki i poziomu rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present research results of the relationship between human capital and economic development level in Polish regions. The method which was used in this study was soft modelling. Soft modelling enables to investigate the relationship among unobserved variables (latent variables). Human capital and economic development can be classified into these types of categories. The presented soft model contained four latent variables: human capital, investments in human capital, physical capital and the level of economic development. The results of the research allowed us to verify which of two forms of capital: human or physical, had the stronger influence on the level of economic development in Polish regions. Moreover they enabled to put regions into order in terms of the human capital stock, human capital investments and the economic development level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [in:] M. Herbst (ed.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, pp. 20-49.
 2. Dagum C. (2004), Human capital, [in:] Encyclopedia of Statistical Sciences, John Wiley & Sons, New York, pp. 1-12.
 3. De la Fuente A., Domenech R. (2002), Human Capital in Growth Regression: How Much Difference Does Data Quality Make?, UFAE and IAE Working Papers 537.02.
 4. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Florczak W. (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [in]: W. Welfe (ed.) Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, pp. 126-166.
 6. Le T., Gibson J., Oxley L. (2005), Measures of Human Capital: A Review of the Literature, Working Paper 05/10, New Zealand Treasury, Wellington.
 7. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 9. Mierzyńska D. (1999), Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 10. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 11. Perło D. (2004), Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, nr 3, pp. 320-323.
 13. Rogowski J. (1990), Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 14. Wold H. (1980), Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu