BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Zofia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Logistic Regression Model in Poverty Analyses
Model regresji logistycznej w analizach ubóstwa
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (35), s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Regresja logistyczna, Ubóstwo, Modele regresji, Model logitowy
Logistic regression, Poverty, Regression models, Logit model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest określenie determinant ubóstwa, czyli tych czynników, które zwiększają ryzyko zagrożenia ubóstwem oraz dokonanie oceny stopnia zagrożenia gospodarstw domowych tym zjawiskiem za pomocą modelu regresji logistycznej. Drugi cel referatu to próba dokonania oceny i porównań sfery ubóstwa relatywnego w ujęciu regionalnym z wykorzystaniem najważniejszych wskaźników ubóstwa. Wyniki wskazują na regiony wschodni oraz północny jako najbardziej zagrożone ubóstwem, na region centralny natomiast jako zagrożony w najmniejszym stopniu. Źródłem danych w obydwu przypadkach były nieidentyfikowalne dane jednostkowe pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych realizowanych przez GUS w 2008 r. i udostępnionych do celów badań naukowych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to establish poverty determinants - the factors that increase the risk of poverty - as well as to estimate the extent to which households are threatened by this phenomenon by means of the logistic regression model. The second goal of this paper is an attempt at estimating and comparing poverty spheres in a regional approach by means of the most important poverty indicators. The source of data in both cases is unidentifiable unitary data from household budget research carried out by CSO in 2008 and made available for academic research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agresti A. (1990), Categorical Data Analysis, Wiley, New York.
 2. Atkinson A.B. (1970), The Economics of Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 3. Czapiński J., Panek T. (eds.) (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 4. Golinowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowska E., Cukrowski J. (2008), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat, IPiSS, Opracowania PBZ, Warszawa.
 5. Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Monografie i Opracowania 490, SGH, Warszawa.
 6. Kakwani N. (1980), On a class of poverty measures, Econometrica, Vol. 48, pp. 437-446.
 7. Kanbur R. (2002), Conceptual Challenges in Poverty and Inequality: One Development Economist's Perspective, Working Paper WP 2002-09, Cornell University, Ithaca.
 8. Kasprzyk B., Fura B. (2011), Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, Wiadomości Statystyczne Studia Metodologiczne, nr 6 (601), pp. 1-15.
 9. Lemmi A., Betti G. (eds.), (2006), Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement, red. Springer Science - Business Media, LLC, New York.
 10. Panek T. (ed.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 11. Panek T., Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 12. Radziukiewicz M. (2007), Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
 13. Rusnak Z. (2003), Wyznaczanie skal ekwiwalentności metodą Engla. Wyniki badań empirycznych wybranych typów rodzin w Polsce, [in:] J. Dziechciarz (ed.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, "Ekonometria" 12, AE, Wrocław, pp. 168-184.
 14. Rusnak Z. (2007), Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1182, AE, Wrocław.
 15. Szulc A. (1992), Quasi-exact equivalence scales estimation, "Przegląd Statystyczny" nr 3/4, pp. 175-183.
 16. Szulc A. (2003)], Is it possible to estimate reliable household equivalence scales?, "Statistics in Transition", Vol. 6, No. 4, pp. 589-611.
 17. Thorbecke E. (2008), Multidimensional poverty: Conceptual and measurement, [in:] N. Kakwani, J. Silber, The Many Dimensions of Poverty, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 18. Topińska I. (ed.), Ciecieląg J., Szukiełojć-Bieńkuńska A. (2008), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Opracowania PBZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu