BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siarka Paweł (Institute for Financial Services)
Tytuł
Korelacja aktywów kredytobiorców : zagadnienie szacowania strat na przykładzie portfela kredytów hipotecznych
Assets Correlation : the Issue of Estimating the Losses on the Example of Mortgage Portfolio
Źródło
Bank i Kredyt, 2012, nr 5, s. 21-44, wykr., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Aktywa, Portfel kredytowy, Kredyt hipoteczny, Niewypłacalność
Credit risk, Assets, Credit portfolio, Mortgage credit, Insolvency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule odniesiono się do zagadnienia szacowania korelacji aktywów kredytobiorców na przykładzie portfela kredytów zabezpieczonych hipoteką mieszkalną. Zweryfikowano hipotezę, że ryzyko kredytowe portfela zobowiązań zaciągniętych w złotych oraz we frankach szwajcarskich można szacować za pomocą modelu nie jedno-, lecz dwuczynnikowego. W ramach tego podejścia pierwszy czynnik rynkowy wpływa na ryzyko kredytowe wszystkich zobowiązań z tą samą siłą, drugi natomiast odzwierciedla specyfikę danego portfela kredytowego. Na oba czynniki oddziałuje jednak ryzyko systematyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań obejmujących szacunki korelacji aktywów kredytobiorców. Wykazano, że w analizowanym portfelu korelacja powiązana ze wspólnym czynnikiem rynkowym jest bliska zera. Tym samym wykorzystanie modelu dwuczynnikowego w odniesieniu do wyodrębnionych portfeli nie znalazło praktycznego uzasadnienia. (abstrakt oryginalny)

This article refers to the problem of estimating the borrowers asset correlation on the example of residential mortgage loans. On that basis one examines the hypothesis that the risk of loans denominated in PLN and CHF should be estimated using two-factor model. The first factor should take into account the impact of a common factor on credit risk for all loans, while the second is to consider only the effects observed within the particular portfolio. However, both factors are a result of the impact of systematic risk. The article presents the results of scientific research involving the estimation of borrowers asset correlations in mortgage loans portfolios. The results showed that the correlation in twofactor model, which points to the impact of a common factor on the value of the assets of borrowers, is close to zero. Thus it was concluded that the use of two-factor model for the studied portfolios is not justified. At the same time the author presents the results for one-factor model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BCBS (2006), International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
 2. Boegelein L., Hamerle A., Rosch D. (2003), Econometric approaches for sector analysis, w: F. Lehrbass (red.), CreditRisk+ in the banking industry, Springer.
 3. Calem P., Follain J. (2003), The asset-correlation parameter in Basel II for mortgages on single-family residences, Federal Reserve Board, www.federalreserve.gov/generalinfo/basel2/docs2003/asset -correlation.pdf.
 4. Calem P., LaCour-Little M. (2004), Risk-based capital requirements for mortgage loans. Journal of Banking and Finance, 28(3), 647-672.
 5. Chernih A., Vanduffel S., Henrard L. (2006), Asset correlations: a literature review and analysis of the impact of dependent loss given defaults, mimeo.
 6. Crook J., Bellotti T. (2009), Asset correlations for credit card defaults, Credit Research Centre, University of Edinburgh.
 7. De Servigny A., Renault O. (2002), Default correlation: empirical evidence, Standard&Poor's.
 8. Demey P., Jouanin J., Roget C., Roncalli T. (2004), Maximum likelihood estimate of default correlations, Risk, November, 104-108.
 9. Düllmann K., Scheicher M., Schmieder C. (2007), Asset correlations and credit portfolio risk - an empirical analysis, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, Series 2, Banking and Financial Supervision, 2007/13, Frankfurt.
 10. Efron B. (1979) Bootstrap methods: another look at the Jackknife, The Annals of Statistics, 7(1), 1-26.
 11. Gordy M., Heitfield E. (2002), Estimating default correlations from short panels of credit rating performance data, mimeo.
 12. Hamerle A., Liebig T., Rosch D. (2003), Benchmarking asset correlations, Risk, 16, 77-81.
 13. Hamerle A., Liebig T., Scheule H.(2004), Forecasting credit portfolio risk, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, Series 2: Banking and Financial Supervision, 2004/01, Frankfurt.
 14. Lee S.C., Lin C.T., Yang C.K. (2011) The asymmetric behavior and procyclical impact of asset correlations, Journal of Banking and Finance, 35(10), 2559-2568.
 15. Lucas D.J. (1995), Default correlation and credit analysis, Journal of Fixed Income, March, 76-87.
 16. Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal of Finance, 29, 449-470.
 17. Owusu-Ansahl Y. (2011) Co-movement of State's mortgage default rates: a dynamic factor analysis approach, Working Paper, 2011/10, Columbia University, New York.
 18. Papadimitriou C.H. (2002), Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 19. Rosch D., Scheule H. (2007), Stress-testing credit risk parameters: an application to retail loan portfolios, Journal of Risk Model Validation, 1(1), 55-75.
 20. Rossi C.V. (2010), Anatomy of risk management practices in the mortgage industry: lessons for the future, Special Report, University of Maryland.
 21. Siarka P. (2011), Szacowanie korelacji aktywów ekspozycji detalicznych na przykładzie kredytów samochodowych w Polsce, Bank i Kredyt, 42(3), 81-102.
 22. Vasicek O. (1991), Limiting loan loss probability distribution, KMV Corporation, San Francisco.
 23. Virolainen K. (2004), Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland, Bank of Finland Discussion Paper, 18, Helsinki.
 24. Zeng B., Zhang J. (2001), An empirical assessment of asset correlation models, KMV, San Francisco.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu