BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Lokalna infrastruktura techniczna a rozwój budownictwa mieszkaniowego - obszar stykowy miasta i gminy podmiejskiej
Local Technical Infrastructure and Development of Housing Construction - the Adjoining Area of Town and Rural Municipality
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 243, s. 184-193, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Budownictwo, Infrastruktura techniczna
Urbanisation, Construction sector, Technical infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i lokalnej infrastruktury technicznej w gminach podmiejskich. Wyniki pracy są zgodne z postawioną hipotezą, że na obszarach suburbanizacji występują wyraźne dysproporcje między rozwojem budownictwa mieszkaniowego i ich wyposażeniem w urządzenia lokalnej infrastruktury technicznej. Konsekwencją niedorozwoju kanalizacji sanitarnej i dróg są negatywne efekty zewnętrzne dla mieszkańców, środowiska i ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the presentation of the housing construction and local technical infrastructure development in suburban municipalities. The results of the study confirm formulated hypothesis that there are large disparities between the development of housing construction and supply in local technical infrastructure on the suburban areas. The consequence of underdevelopment of sewers and roads are negative externalities for inhabitants, environment and spatial order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Wesołowska M. [2010], Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, "Landscape and Urban Planning", no. 94 (2), s. 116-126.
 2. Berke P.R., Conroy M.M. [2000], Are We Planning for Sustainable Development? An Evaluation of 30 Comprehensive Plans, "Journal of the American Planning Association", no. 66 (1), s. 21-32.
 3. Billert A. [2006], Planowanie przestrzenne a polityka - "trzecia droga" do "Trzeciego Świata"?, [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, red. T. Ossowicz i T. Zipser, Wyd. Urbanista, Warszawa.
 4. Blakely E.J., Bradshaw T. [2002], Planning Local Economic Development, Sage Publications, Thousand Oaks.
 5. Brol R. (red.) [2004], Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Downs A. [1957], An economic theory of democracy, Harpern and Row, New York.
 7. Dylewski R. [2009], Jaka przestrzeń, taki rozwój, "Gazeta Wyborcza" z 16 marca, s. 7.
 8. Ellis S., Rogers C. [2000], Local economic development as a prisoners' dilemma: The role of business climate, "Review of Regional Studies" no. 30 (3), s. 315-330.
 9. Frischmann B.M. [2005], An economic theory of infrastructure and commons management, "Minnesota Law Review", no. 89, s. 917-1030.
 10. Gorzym-Wilkowski W. [2009], "Maszyna wzrostu" w rozwoju przestrzennym podlubelskiej gminy Głusk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 357-365.
 11. Hands D.W., Mann B.D. [1987], Urban industrial tax subsidies: a non-cooperative equilibrium approach, "Regional Science and Urban Economics", no. 17, s. 179-190.
 12. Jędraszko A. [1996], Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacji przez samorząd terytorialny w Niemczech, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
 13. Molotch H. [1976], The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, "The American Journal of Sociology", no. 82 (2), s. 309-332.
 14. Norton R. [2003], Shifting Paradigms, Planning and Local Decision-Making: Sustainable Development as a Conceptual Bridge Between Theories of Planning and Theories of Governance, "Urban and Regional Research", no. 3, s. 2.
 15. Oates W., Schwab R. [1991], The allocative and distributive implications of local fiscal competition, [w:] Competition among States and Local Governments: Efficiency and Equity in American Federalism, eds D.A. Kenyon, J. Kincaid, The Urban Institute Press, Washington, s. 127-145.
 16. Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987.
 17. Sylwestrzak J. [2009], Porównanie kierunków kształtowania środowiska mieszkaniowego w Warszawie i Kopenhadze, "Architecturae et Artibus", nr 1, s. 77-83.
 18. Tiebout Ch. [1956], A Pure Theory of Local Expenditure, "Journal of Political Economy", no. 64, s. 416-424.
 19. Wojciechowski E. [2003], Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 20. Zalewski A. [2007], Reformy sektora publicznego duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa, s. 11-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu