BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej : funkcje, rodzaje, instrumenty
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 21, s. 193-215, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Komunikowanie marketingowe, Instrumenty marketingowe
Public relations, Marketing communication, Marketing instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczna refleksja nad public relations. Public relations stanowią ważny element działań marketingowych i "stosunków społecznych", łączących przedsiębiorstwo z otoczeniem. Są istotnym składnikiem polityki komunikacji marketingowej o wyraźnych celach instrumentalnych, wspomagających sprzedaż, a także istotnych wartościach autotelicznych. Te ostatnie wiążą się z kształtowaniem pozytywnego wizerunku oraz zagadnieniami społecznej roli i odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Artykuł ma trzy części. W pierwszej przedstawiono naturę PR, ich konstrukcję modelową poprzez refleksję w wymiarze teoretycznym. Część druga analizuje funkcje i zasady, w oparciu o jakie mogą być prowadzone działania PR. Z kolei trzecia analizuje grupy odniesienia - grupy publiczności i adekwatne względem nich instrumenty oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

The article aims at a theoretical consideration of public relations. PR constitutes a significant element of marketing activities and "social relationships " that connects a company with its environment. It is a crucial part of the marketing communication policy with clearly defined instrumental features supporting the sales and substantial autotelic values. The latter are related to the creation of the company 's positive image and the issues of its social role and responsibility. The article is divided into three parts. Part one presents the nature of PR and it 's model structure by means of a theoretical approach. Part two analyses the functions and principles on which PR activities can be based. Part three analyses the groups of reference - the public groups and the adequate influence instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 2. Benett P. D., Dictionary of Marketing terms, AMA, Chicago 1995.
 3. Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 4. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Collis T., Finansowe public relations, [w:] Gregory A. (red.), Public relations w praktyce, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 6. Evans B., Władza lokalna i relacje z rządem, [w:] Gregory A. (red.), Public relations w praktyce, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 7. Goban-Klas T., Teoria komunikowania jako fundament Public Relations, "Marketing i Rynek" 1997, nr 4.
 8. Gruning J., Hunt T., Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Wiston, New York 1984.
 9. Gruning J., Organizations environments and models of public relations, "Public Relations Research & Education" 1984, Vol. 11.
 10. Hermanns A., Naundorfs., Public Relations, [w:] H. Diller (red.), Vahlens Großes marketing Lexikon, Verlag CH. Beck, Verlag Vahlen, München 1992.
 11. Kleebinder H. P., Internationale Public Relations. Analyse öffentlicher Meinungsbildung in Europa zum Thema Mobilität, Gabler Verlag, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 1995.
 12. Kotler P, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 13. McAffee A., Firma 2,0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Meffert H., Bolz J., Internationales Marketing-Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1988.
 15. Meffert H., Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986.
 16. Mounter P., Stosunki ze społecznością, [w:] Gregory A. (red.), Public Relations w praktyce, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 17. Oeckl A., Handbuch der Public Relations, München 1964, cyt. za Kle-ebinder H. P., Internationale Public Relations. Analyse öffentlicher Meinungsbildung in Europa zum Thema Mobilität, Gabler Verlag, DeutscherUniversitäts Verlag, Wiesbaden 1995.
 18. Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), Komunikacja marketingowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135 i 136, Poznań 2010.
 19. Polakowska-Kujawa J., Kujawa M., Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze, Poltext, Warszawa 1994.
 20. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 21. Rozwadowska B., Współczesne koncepcje public relations w ujęciach modelowych, "Marketing i Rynek" 1999, nr 11.
 22. Stecki L., Sponsoring, TNOiK, Toruń 1995.
 23. Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować swoją firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa, b.r.w.,
 24. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 25. Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009.
 26. Zeanah Ch. H., An American corporate view - a perception, cyt. za Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 27. Zemler Z., Public Relations. Kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992.
 28. Żbikowska A., Public relations firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu