BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramczyk Marek A. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb : nowe równania empiryczne
Ecometric Model of Impact of Lake Water Pollution on the Effects of the Fishery Management - New Empirical Equations
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 11, s. 407-415, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie wód, Ochrona wód, Jakość, Rybołówstwo, Modele ekonometryczne
Water pollution, Protection of waters, Quality, Fishery, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty badań nad wpływem zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruowane modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniają zmiany efektów ekonomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach rosnącego zanieczyszczania wody i pozwalają wyznaczać optymalne poziomy zawartości różnych substancji w wodzie jeziornej z punktu widzenia gospodarki wodnej. Tym samym są one ważnym narzędziem programowania wzrostu efektywności gospodarki rybackiej w warunkach równowagi ekologicznej. (fragment tekstu)

The econometric model can be a precise instrument for the analysis of an impact of the natural environment deterioration on management effects. This work presents the results of research in the field of an impact of lake water pollution on the effects of the fishery management. The economic-ecological models have been constructed, explaining changes of economic effects of the lake fishery in the conditions of an increasing water pollution presenting the catch of Abramis brama. When in the model made up of G of stochastic equations, yit is a scale of this type of catches and xtj is a level of content of j-this substance in water (j = 1, ..., k), a structural parameter αij can indicate three possible situations: 1) if αij = 0, then the concentration levels of j-this substance observed in a lake are neutral for a scale of i-this type of catches, i.e. a level of lake pollution significant for the considered i-this effect does not exist; 2) if αij > 0, then levels of a given j-this substance in the lake water are below the zone of neutrality, what makes them even stimulators of development of a given fish population; 3) when αij < 0, it means that a lake water pollution is above the level of neutrality which has a negative impact on the i-this economical effect considered here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jankowska-Kłapkowska A., Założenia do scenariuszy ekologicznie zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 22.
  2. Ramczyk M.A., Dynamiczny model ekonomicznych skutków zmian jakości wód jeziornych, AUNC, Ekonomia 20, Toruń 1989.
  3. Ramczyk M.A., Ekonometryczna analiza skutków zmian jakości wód jeziornych na przykładzie gospodarki rybackiej, Toruń 1990, praca doktorska, maszynopis.
  4. Ramczyk M.A., Modele ekonomiczno-ekologiczne w badaniach jezior Borów Tucholskich, w: Ochrona biosfery Bory Tucholskie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
  5. Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb, w: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy, zbiór rozpraw pod red. S. Borsuka, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2006.
  6. Ramczyk M.A., Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb. Zagadnienia metodyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Szczecin 2001.
  7. Ramczyk M.A., Wiśniewski J.W., Jakość wód jeziornych a efektywność gospodarki rybackiej, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu