BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filek Janina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice
Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility : Similarities and Differences
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 882, s. 5-26, bibliogr. 40 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Teorie społeczne, Filozofia działania przedsiębiorstwa, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Social theories, Enterprise operation philosophy, Business ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Choć niektórzy myśliciele ogłosili już schyłek idei umowy społecznej autorce wydaje się dalece przedwczesne wysłanie jej do lamusa historii. Powraca zatem do idei umowy społecznej i stara się ją odczytać na nowo. Do jej odczytania wykorzystuje współczesną ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. W wyniku porównań koncepcji umowy społecznej z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu autorka wskazuje na wiele podobieństw pomiędzy nimi, ale też i istotnych różnic, ostatecznie dochodząc do przekonania, że idea społecznej odpowiedzialności biznesu wydaje się dopełnieniem wcześniej przyjętej umowy, jakimś nowym podejściem, pozwalającym udoskonalić wersję historyczną, ze względu na jej niewystarczającą przystawalność do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu wydaje się zatem współczesną próbą udoskonalenia umowy społecznej. (abstrakt autora)

While some thinkers have already announced the decline of the idea of the social contract, the author believes it is definitely too early to relegate the idea to the dustbin of history. She therefore returns to the idea of the social contract and tries to read it anew, using the modern idea of corporate social responsibility. In her juxtaposition of the two ideas, the author points out many similarities but also significant differences between them. She eventually reaches the conclusion that the idea of corporate social responsibility is complementary to the previously accepted contract, a new approach that allows us to improve on the historical version's lack of cohesion to accommodate our ever more rapidly changing world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams G.B., Balfour D.L. (2009), Unmasking Administrative Evil, M.E. Sharpe, Armonk, New York-London.
 2. Barber B. (1997), Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa.
 3. Barber B. (2008), Skonsumowani, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa.
 4. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 5. Biblia Tysiąclecia (1971), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa.
 6. Etyka biznesu "po Enronie" (2005), red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 7. Gaskin J.C.A. (2005), Wstęp [w:] T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 8. Filek J. (1999), Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność elit biznesu [w:] Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków.
 9. Filek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 10. Filek J. (2009), Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? "Prakseologia", nr 149.
 11. Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, "New York Times Magazine", 13 September.
 12. Hayek F. (1998), Law, Legislation and Liberty, Routledge, London.
 13. Hegel G.W.F. (2002), Wykłady z historii filozofii, t. III, tłum. Ś.F. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Hobbes T. (1956), Elementy filozofii, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa.
 15. Hobbes T. (2005), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 16. Hume D. (1963), Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa.
 17. Jackson C. W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, tłum. P. Młodkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Jonas H. (1996), Zasadza odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków.
 19. Klimczak B. (2001), Etyka biznesu a etyka ekonomiczna, "Prakseologia", nr 14.
 20. Konflikt interesów - konflikt wartości (2003), red. A. Wegrzecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 21. Kropotkin P. (2006), Państwo i jego rola historyczna [w:] P. Kropotkin, Pomoc wzajemna, tłum. M. Doluk, Biblioteka Klasyków Anarchizmu, Poznań.
 22. Kuniński M. (2010), Problem stanu natury i stanu politycznego w teorii umowy społecznej Thomasa Hobbesa [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. Legutko R. (1994), Spory o kapitalizm, Znak, Kraków.
 24. Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 25. Lewicka-Strzałecka A. (2007), Sweatshops: czynnik ekonomicznego rozwoju czy instrument wyzysku? [w:] Wyzysk ekonomiczny współcześnie, red. K. Sosenko, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 26. Lister R. (2007), Bieda, tłum. A. Stanaszek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 27. Miklaszewska J. (2008), Wolność jednostki i jej granice w demokratycznym państwie [w:] Wolność i władza w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona-Byrska, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków.
 28. Nietzsche F. (1999), Tako rzekł Zaratustra, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa.
 29. Oakesott M. (2000), Hobbes on Civil Association, Liberty Fund, Indianapolis.
 30. Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 31. Platon (1948), Państwo, tłum. W. Witwicki, Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", Warszawa.
 32. Porębski C. (1986), Umowa społeczna w świetle teorii decyzji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 73, Kraków.
 33. Principles for Business. The Caux Round Table (1994), w wersji polskiej: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej - przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, (1998), tłum. J. Filek, "Znak", nr 2.
 34. Rosenberg N., Birdzel L.E. Jr (1994), Historia kapitalizmu, tłum. A. Doroba, Signum, Kraków.
 35. Schmitt C. (2008), Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, tłum. M. Falkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 36. Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 37. Stawrowski Z. (2010), Idea umowy społecznej w myśli sofistów i Platona [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 38. Tischner J. (1981), Etyka solidarności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 39. What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? (2005), Part II: A Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, site-resources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/csrreportpart2.pdf.
 40. Wudel W. (1971), Filozofia strachu i nadziei. Książka i Wiedza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu