BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych : podsumowanie badań
Women on Boards of Polish Listed Companies
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/1, s. 227-238, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta w biznesie, Sektor publiczny, Rada nadzorcza spółki, Zarząd, Wyniki badań
Women in business, Public sector, Supervisory board of the company, Board of directors, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania była syntetyczna prezentacja wyników badań prowadzonych w ostatnim roku nad udziałem kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych, determinantami ich powoływania do rad nadzorczych i zarządów oraz zróżnicowaniem tych organów pod względem płci. Badania były prowadzone w oparciu o dane z lat 2005-2009, a ich szczegółowe wyniki zaprezentowano w różnych opracowaniach, które ukazały się w latach 2010-2011 lub są w druku. Przeprowadzone badania pokazały, że właściciele polskich spółek publicznych w małym stopniu zauważają korzyści wynikające ze zrównoważenia udziału kobiet i mężczyzn w organach statutowych. Udział kobiet w zdecydowanej większości rad nadzorczych i zarządów można uznać za symboliczny lub niewystarczający. Badania nad determinantami obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek potwierdziły, że negatywny wpływ na ich liczbę w radach nadzorczych ma wielkość spółki, pozytywny wpływ ma udział we własności członków zarządu, a negatywny wpływ ma udział we własności instytucji finansowych. Natomiast pozytywny wpływ na liczbę kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek ma liczebność tych organów. Ponadto wpływ na liczbę kobiet w organach statutowych ma również sektor. Inne badanie pozwolił na stwierdzenie, iż zróżnicowanie rad nadzorczych pod względem płci pozytywnie wpływa na wyniki spółek mierzone miarami księgowymi (ROA i ROE). Nie odnaleziono natomiast związku pomiędzy ich zróżnicowaniem a zastosowaną miarą rynkową (TSR). Nie potwierdzono również żadnych związków pomiędzy zróżnicowaniem pod względem płci zarządów a wynikami finansowymi. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was the description of the research on the presence of female directors on boards of the Polish listed companies and the relationship between gender diversity of their supervisory boards and management boards on financial performance. The outcomes of the research are: the negative influence of the company size on the number of women in supervisory boards, the positive influence of the management board members' share in the ownership of the company on the number of women on supervisory boards, a negative influence of institutional investors' share in the ownership of the company on the number of women on supervisory boards and the positive influence of the total number of boards members on the number of women both on supervisory and management boards. It was also confirmed that the number of women on both boards depends on the sector and there are more women on boards of banks. In addition, the other research allowed to confirm that gender diversity of the supervisory boards affects accounting measures of performance (ROA and ROE). But there was no relationship between gender diversity of the supervisory boards and the market measure of performance (TSR). Moreover, there was no relationship between gender diversity of the management boards and firm financial performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilimoria D., Piderit S.K. (1994), Board Committee Membership: Effects of Sex-based Bias, Academy of Management Journal, 37(6), ss. 1453-1477.
 2. Bohdanowicz L. (2010), Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych - pokonywanie barier, Przegląd Corporate Governance, 23(3), ss. 23-33.
 3. Bohdanowicz L. (201 la), Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: Perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business Administration, marzec-kwiecień (w druku)
 4. Bohdanowicz L. (2011 b), Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, referat przygotowany na konferencję nt. Pozytywny potencjał organizacji w teorii i praktyce zarządzania, Toruń, 15-17 czerwca 2011 r.
 5. Brown, D., Brown, D., Anastasopoulos, V. (2002) Women on Boards: Not just the right thing... but the "Bright" Thing. Report 341-02, The Conference Board of Canada, Ottawa.
 6. Burgess Z., Tharenou P. (2002), Women Board Directors: Characteris-tics of the Few, Journal of Business Ethics, 37(1), ss. 39-49
 7. Campbell K. i Minguez-Vera A. (2010), Female board appointments and firm valuation: short and long-term effects, Journal of Management and Governance, 14(1), ss. 37-59.
 8. Coulson-Thomas C. (1993), Developing Directors, McGraw-Hill Book Company, London.
 9. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 10. Earley P. i Mosakowski E. (2000), Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning, Academy of Management Journal, 43(1), ss. 26-49.
 11. Eurostat (2010a), Europe in figures: Eurostat yearbook in 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD- 10-220-EN.PDF.
 12. Eurostat (2010b), European economic statistics, Eurostat statistical books, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF.
 13. Grzegórska, L. & Moszyński, P. (2010), Spódniczki rządzą. Available at http://www.newsweek.pl/artykulyu/sekcje/newsweek_biznes/spodniczk i-rzadza,54826,3.
 14. Hewlett S.A. (2002), Executive Women and the Myth of Having It Ali, Harvard Business Review, April, ss. 66-73
 15. Hewlett S.A. i Luce C.B. (2005), The Hidden Brain Drain: Off ramps and on ramps in women's career, Harvard Business Review, March, ss. 31-57.
 16. Huse, M. (2008) Corporate innovations: Women on board of directors -Lessons learnt from Norway. Available at: http://www.sare-emakunde.com/media2/contenidos/archivos/Huse.M_08_engl.pdf
 17. Jeżak J. (2010), Łd korporacyjny. Do świadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 18. McKinsey&Company (2007), Woman Matter: Gender diversity, a corporate performance driver, www.mckinsey.com/locations/swiss/news_publications/pdf/women_ma tter_english.pdf
 19. Radwan A. (2010), Corporate governance w spódnicy - parytety również na parkiecie?, Przegląd Corporate Governance, 23(3), ss. 15-22.
 20. Rose C. (2007), Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, Corporate Governance: An International Review, 15(2), ss. 404-413.
 21. Rosener J.B. (1990), Ways Women Lead, Harvard Business Review, November-December, ss. 119-125.
 22. Shrader C.B., Blackburn V.B. i Ileś J.P. (1997), Women in management and firm financial value: An exploratory study, Journal of Managerial Issues, 9, ss. 355-372.
 23. Sweetman K.J. (1996), Women in Boardrooms: Increasing Numbers Qualify to Serve, Harvard Business Review, 74, s. 13.
 24. Terjesen S., Singh V. (2009), Female Presence on Corporate Boards: A Multi-Country Study of Environmental Context, Journal of Business Ethics, 83(1), ss. 55-63.
 25. Watson E., Kumar K. i Michaelsen L. (1993), Cultural Diversity's Impact on Interaction Process and Performance: Comparing Homogenous and Diverse Task Groups, Academy of Management Journal, 36(3), ss. 590-602.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu