BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicki Maciej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Factors of Success in Raising European Funds by Selected Communes in the Eastern Part of Poland
Czynniki sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich na przykładzie wybranych gmin wschodniej części Polski
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 67-74, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Fundusze strukturalne, Rozwój lokalny
District, Structural funds, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie głównych czynników sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich przez wybrane gminy leżące we wschodniej części Polski. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań w gminach odkryto, że czynniki, które pozwoliły badanym gminom skutecznie ubiegać się o środki UE były podobne we wszystkich gminach, bez względu na ich rodzaj, stopień rozwoju i lokalizację. Był to przede wszystkim wynik sprawności organizacyjnej urzędów, kompetencji i wiedzy ich pracowników i wysokiej jakości planowania strategicznego. Wszędzie powołano specjalne stanowiska lub zespoły pracowników do spraw pozyskiwania środków unijnych. Wszystkie badane gminy posiadały aktualne strategie rozwoju i aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie tych dokumentów wnioskowano o fundusze UE. Istotne znaczenie miała również silne zaangażowanie i konsekwencja w działaniu lokalnych liderów oraz pracowników. Ważnym czynnikiem była stabilność władzy i atmosfera współpracy między radą gminy a wójtem, burmistrzem lub prezydentem.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to determine the main factors of success in raising European funds by selected communes in eastern Poland. On the basis of performed in-depth studies in municipalities it was noted that the factors that made the studied communes effectively apply for EU funds were similar in all municipalities, regardless of type, level and location of development. It was, first of all, organizational efficiency of the offices, competence and knowledge of their workers and high-quality strategic planning. Everywhere special positions or teams of employees involved in the acquisition of EU funds were created. All municipalities have created current development strategies and current land use plans and on the basis of these documents the application for EU funds was performed. Also important is the strong engagement and consistency of employees and local leaders, including the mayors. An important factor of effectiveness is also the stability of management and climate of cooperation between the commune council and the mayor or president.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ministry of Finance, 2011. Cash flows of EU funds within 90 months of membership. (Accessed, 29.10.2011, http://www.mf.gov.pl/_files_/unia_europejska/programy_i_fundusze_ue/ przeplywy_finansowe/2008/tabela_transfery_pazdziernik_2011 .pdf).
  2. Dziemianowicz W., Nowicka P., 2007. Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. Wspólnota 21.
  3. Ministry of Regional Development, 2007. Poland and its funds. Warsaw.
  4. Standar A., 2010. Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska province. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(18).
  5. Stawicki M., 2009. Wykorzystanie funduszy europejskich przez gminy w latach 2004-2009. [w:] Fundusze europejskie w gminach. M. Stawicki (red.). Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu