BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkowski Adam (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Czech Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Estimation of Output Gap in Polish Economy Using Structural Var Models
Estymacja luki popytowej w polskiej gospodarce z wykorzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 75-84, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Estymacja, Luka popytowa, Szok gospodarczy
Estimation, Demand gap, Economic shock
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę szacowania luki popytowej dla Polski, zaprezentowaną przez Blancharda i Quah [1989]. Metoda ta wywodzi się z tradycyjnej syntezy keynesizmu oraz syntezy neoklasycznej, identyfikuje potencjalny poziom produkcji z łączną zdolnością podażową gospodarki i wahań cyklicznych ze zmianami zagregowanego popytu. W celu oszacowania luki popytowej przeprowadzono estymację i weryfikację modelu wektorowej autoregresji VAR(2) dla tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) i stopy bezrobocia oraz jego strukturalizację. Określenie funkcji reakcji popytu i podaży, w szczególności funkcji reakcji wzrostu PKB w wyniku zaburzeń popytu, pozwoliły oszacować wielkość luki popytowej. Potencjalną produkcję można opisać jako następstwo błądzenia losowego, jeśli impuls produkcyjny rozwija się jako stochastyczny trend, na przykład jeśli tempo wzrostu wydajności zależy od stochastycznego przyrostu nowych technologii.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of estimating the output gap for Poland, advised by Blanchard and Quah [1989]. This method stems from the traditional Keynesian and neoclassical synthesis, with identifies potential output with the aggregate supply capacity of the economy and cyclical fluctuations with changes in aggregate demand. There were made an estimation and verification of vector autoregression model VAR(2) for the growth rate of Gross Domestic Product (GDP) and unemployment rate, than of its structuring. Determination of the reaction function of demand and supply, in particular the reaction function of GDP growth on the demand-side disorder, allowed the estimation of the size of output gap. Potential output can be described as following a random walk if production impulse evolve as a stochastic trend, for example, if productivity growth depends on the stochastic arrival of new technologies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanchard O.J., Quah D., 1989. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. The American Economics Review 74 (9).
  2. Clarida R., Gali J., Gertler M., 2000. Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and some Theory. Quarterly Journal of Economics 115.
  3. Gradzewicz M., Kolasa M., 2004. Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM. Bank i Kredyt 2.
  4. Hamilton J.D., 1994. Time Series Analysis. Princeton University Press. Princeton, NJ.
  5. Kleiber C., Zeileis A., 2008. Applied Econometrics with R. Springer-Verlag. Berlin.
  6. Lütkepohl H., 1990. Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag. Berlin.
  7. Lütkepohl H., Kratzig M., 2004. Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press. Cambridge.
  8. Okun A., 1962. Potential GNP: Its Measurement and Significance. American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section. Washington, D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu