BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bełej Mirosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kowalczyk Cezary (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Methodology for Determining the Amount of Compensation for Non-Contractual Use of Property
Metodologia określania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 23-35, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Dzierżawa
Real estate's value, Real estate market, Real estate, Lease
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę z obszaru rynku nieruchomości, dotyczącą zagadnienia ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Wynagrodzenie jest utożsamiane z pojęciem ekonomicznym i z reguły oznacza zapłatę za zrealizowaną usługę. Dotyczy to głównie zapłaty za wykonaną pracę albo udostępnioną rzecz lub nabyte prawo na warunkach określonych w umowie. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości powinno więc obejmować spodziewane korzyści z tytułu ewentualnej umowy najmu lub dzierżawy, która zostałaby zawarta, gdyby nieruchomość nie została zajęta. W gospodarce rynkowej wynagrodzenie takie powinno opierać się na danych rynkowych, co jednak może wiązać się z trudnościami z uwagi na ograniczony dostęp do zawartych umów dzierżawy. W pracy autorzy przedstawili problemy związane z praktycznym wyznaczeniem strumieni dochodów z nieruchomości rolnych, a następnie zaproponowali własną metodykę dotyczącą wyznaczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to design a reliable method for the determination of the amount of compensation for non-contractual use of property. The compensation is equated with the concept of economical and usually means payment being effected service. This applies mainly to pay for work done or made available or acquired right to the conditions specified in the contract. The compensation for non-contractual use of property should, therefore, account for the anticipated income from a lease or rent agreement that would have been concluded if the owner's rights to property had not been limited. In a market economy, the amount of compensation should be determined based on market data, but this approach can be fraught with problems. The authors discuss practical problems associated with the determination of rental income generated by agricultural property, and they propose a modified method for determining the amount of compensation for non-contractual use of property.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown R.J., 2005. Why location matters: The bid rent surface and theory of rent determination. PhD Summary, Private Real Estate Investment, pp. 1-17.
  2. Jäger J., 2009. Land Rent Theory, International Encyclopedia of Human Geography, pp. 112-117.
  3. Konieczny D., Kowalczyk C., 2010a. Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny, REJENT nr 9 (233), Stowarzyszenie Notariuszy RP, Warszawa.
  4. Konieczny D., Kowalczyk C., 2010b. Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy Kodeks cywilny, WYCENA 2 (91), Educaterra, Olsztyn.
  5. Puch P., 2006. Rury i słupy na mojej działce, KREATOR-PROJEKTY, nr 2.
  6. Rudnicki S., 2002. Komentarz do kodeksu cywilnego, LexisNexis, Warszawa.
  7. Źróbek R., Hłasko M., 2003. Niektóre problem dzierżaw wieloletnich za granicą w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntów w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum seria Administratio Locorum 2 (1-2), pp. 91-108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu