BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoliński Andrzej
Tytuł
Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej
Conversion and retention modelling using logistic regression
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 185-206, tab., wyk., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Konwersja, Rynek ubezpieczeniowy, Regresja logistyczna
Conversion, Insurance market, Logistic regression
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania regresji logistycznej do modelowania wskaźników konwersji i retencji. Przedstawiony jest model regresji logistycznej jako przykład uogólnionego modelu liniowego. Omówione są praktyczne aspekty modelowania konwersji i retencji na przykładzie produktów komunikacyjnych. Pokazany jest przykład dopasowanego modelu oraz jego praktyczne zastosowania. Zaprezentowana jest idea optymalizacji cenowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the applications of logistic regression in conversion and retention rates modelling. The logistic regression model is presented as a special case of a generalised linear model. Practical aspects of conversion and retention modelling are discussed based on personal motor products. An example of a fitted model is presented, as well as its practical applications. The idea of price optimisation is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson D., Feldblum S., Modlin C., Schirnmacher D., Schirnmacher E., Thandi M. A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, CAS Study Note, Casualty Actuarial Society 2005.
 2. Anderson D. (Przewodniczący), Bolton C., Callan G., Cross M., Howard S., Mitchell G., Murphy K., Raków J., Stirling P., Welsh G., Raport grupy roboczej General Insurance Premium Rating Issues Working Party (GRIP) przy Faculty & Institute of Actuaries, Faculty &; Institute of Actuaries 2007.
 3. Bland R., Carter T., Coughan D., Kelsey R., Anderson D., Cooper S., Jones S. Customer Selection and Retention, raport zaprezentowany na General Insurance Convention (GIRO), Faculty & Institute of Actuaries 1997.
 4. Chambers E.A., Cox D.R. Discrimination Between Alternative Binary Response Models, Biometrika Vol. 54 No. 3/4 (Dec., 1967), s. 573 - 578.
 5. Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.-F. Actuarial Modelling of Claim Counts, Wiley, Chippenham 2007.
 6. de Jong P., Heller G. Z. Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 7. Kelsey R., Anderson D., Beauchamp R., Black S., Bland R., Klauke P., Senator I. Price/Demand Elasticity, materiały zaprezentowane na General Insurance Convention (GIRO) i ASTIN Colloąuium, Faculty & Institute of Actuaries 1998.
 8. Krikler S., Dolberger D., Eckel J. Method and Tools for Insurance Price and Revenue Optimisation, Journal of Financial Services Marketing Vol. 9/2004, s. 68-79.
 9. Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2008.
 10. McCullagh P., Nelder J. A., Generalized Linear Models, Chapman & Hall, q Washington, D.C. 1992.
 11. Murphy K. P., Brockman M. J., Lee P. K. W. Using Generalized Linear Models to Build Dynamie Pricing Systems for Personal Lines Insurance, CAS Forum, Winter 2000, s. 107 - 139.
 12. Phillips R. L., Pricing and Revenue Optimization, Stanford University Press, Stanford 2005.
 13. Tanser J. (Przewodniczący), Light J., Mealy S., Morris O., Raport grupy ds. modelowania popytu przy Faculty & Institute of Actuaries, Faculty & Institute of Actuaries 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu