BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanar Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Problem jednoznaczności parametryzacji rozkładów fazowych
Uniqueness parametrization problem of phase-type distribution
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 257-276, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Teoria ryzyka, Rachunek prawdopodobieństwa
Theory of risk, Calculus of probability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozkłady fazowe są często wykorzystywane w teorii ruiny. Klasa ta, choć wyjątkowo wygodna i użyteczna, posiada poważną wadę - niejednoznaczną parametryzację. Ma to konsekwencje w przypadku, gdy rozkład nie jest znany i występuje problem jego estymacji na podstawie danych z próby. Wśród znanych podklas klasy rozkładów fazowych istnieją klasy o jednoznacznej parametryzacji, lecz nie są one gęste na dodatniej półosi. Istnieją tez podklasy gęste, ale wówczas powielają one problem niejednoznacznej parametryzacji. Artykuł prezentuje pewna podklasę, która jest nieobarczona problemem niejednoznacznej parametryzacji a jednocześnie, pomimo narzuconych ograniczeń, zachowuje gęstość.(abstrakt oryginalny)

Phase-type distributions are often used in ruin theory. This class, although very convenient and useable, has a serious defect - non-unique parameterization. This has consequences in case when the distribution function is not known, and we want to estimate it based on data from the sample. Among known subclass of phase-type distributions, there are classes with unique parametrization, buy they are not dense in the class of distribution on the nonnegative halfline. There exist also dense classes, but then they are burdened with the problem of unique representation. The aim of this paper will is to present a subclass, which has a unique parameterization and remains dense.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Soren AsmussEN, Ruin Probabilities, World Scientific, Singapore 1998.
  2. Mark William Fackrell, Characterization of Matrix-exponential distributions, School of Applied Mathematics, Adelajda 2003.
  3. Qi-Ming He, Hanqin Zhang, Coxian approximation of matrix-exponential distributions, Springer 2007.
  4. Colm O'Cinneide, Characterization of phase-type distributin, Communications in Stochastics-Stochastics Models, Volume 6, 1990.
  5. Wojciech Otto, Ubezpieczenia majątkowe. Część I: Teoria ryzyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
  6. Tomasz Rolski, Hanspecter Schmidli, Volker Schmidt, Jozef L. Teugels, Stochastic Processes for Insurance and Finace, John Wiley&Sons, Ccichester 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu