BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryl Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konkurencyjność państw w nowej gospodarce
Competitiveness of Countries in New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 213, s. 9-24, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Nowa ekonomia, Innowacyjność, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Konkurencyjność, Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy
New Economy, New economy, Innovative character, Information and Communication Technology (ICT), Knowledge-based economy, Competitiveness, Knowledge Economy Index (KEI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania autora koncentrują się wokół zagadnienia nowej gospodarki oraz jej wpływu na konkurencyjność państw w skali globalnej. Zastosowana w artykule analiza historyczna stanowi punkt wyjścia wskazania różnic między tradycyjną a nową gospodarką zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. Autor wskazuje również reguły rządzące nową gospodarką oraz porusza zagadnienie sektora nowej gospodarki, wprowadzając własne ujęcie i podając przykłady w gospodarce globalnej. Istnieje bardzo wiele metod pomiaru i klasyfikacji konkurencyjności międzynarodowej. W pracy konkurencyjność państwa utożsamiana jest z poziomem dostosowań do nowej gospodarki. Stąd w artykule pokazano tendencje w zakresie rozwoju nowej gospodarki po 2000 roku w wybranych krajach, wykorzystując knowledge economy index (KEI) tworzony przez Bank Światowy. (abstrakt oryginalny)

The article is a critical analysis of the modern notion of new economy and its influence on the competitiveness on countries worldwide. The author explains the major differences between traditional and new economy, based on Polish and foreign studies. In this case the new economy differs in many aspects from the traditional economy, mainly in the field of the exploitation of knowledge in the production process and in the usage of the extent of information and communication technologies (ICT) as a tool supporting business activities of enterprises. Moreover, the article shows the classification of countries based on Knowledge Economy Index (KEI) provided by the World Bank which shows how countries evolve in the direction towards the new economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson, R.D., 1999, The New Economy: How Is It Different?, ProQuest Education Journals, Spring.
 2. Banalieva, E.R., Roberston, C.J., 2010, Perfomance, Diversity and Multiplicity of Foreign Cross-listing Portfolios, International Business Review, 19.
 3. Bank Światowy http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp [dostęp: 12.01.2012].
 4. Cygler, J., 2002, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 5. Dunning, J.H., 2002, Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy, Oxford University Press.
 6. European Commission, 2003, Third European Report on Science and Technology Indicators. Towards the Knowledge-Based Economy, Brussels.
 7. Gierszewska, G., Wawrzyniak, B., 2001, Globalizacja. Wyzwanie dla zarządzania strategicznego, Poltext.
 8. Greenspan, A., 2008, Era zawirowań, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 9. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2002, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 10. Kelly, K., 2001, Nowe reguły dla nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press.
 11. Kukliński, A., 2003, O nowym modelu polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (14).
 12. Nilles, J.M., 2003, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 13. Nowakowski, M.K. (red.), 2005, Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Warszawa.
 14. Powell, W., Snellman, K., 2004, Knowledge Economy, Annual Review of Sociology, no. 30, s. 199-220.
 15. Rynarzewski, T. (red.), 2004, Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Solow, R., 1987, We'd Better Watch out, New York Times Book Review, July 12.
 17. Tapscott, D., 2001, Gospodarka cyfrowa: nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.
 18. Tapscott, D., Williams, A.D., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 19. Toffer, A., 2001, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 20. Zorska, A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 21. Zorska, A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu