BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Międzynarodowa konkurencja na rynku usług bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
International Competition in Central and Eastern European Banking Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 213, s. 25-43, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Konkurencja międzynarodowa, Bankowość, Banki międzynarodowe, Bankowość detaliczna
Banking services, International competition, Banking, International banks, Retail banking
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Liberalizacja międzynarodowego świadczenia usług oraz proces integracji europejskiej spowodowały, że banki coraz częściej wdrażają strategię internacjonalizacji. W związku z tym krajowe sektory bankowe napotykają nasilającą się konkurencję podmiotów dotąd operujących w innych państwach. Celem autora jest wskazanie najważniejszych regulacji dotyczących internacjonalizacji bankowości, jej form oraz związków z akcją kredytową. Zakres podmiotowy badania to 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej, które należą do UE. Zakres czasowy to generalnie okres 2004-2010, choć tam, gdzie było to możliwe z punktu widzenia dostępności danych, wydłużono horyzont czasowy do lat 2000-2010. Uzyskane rezultaty analiz wskazują na narastającą konkurencję międzynarodową na rynku usług bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dominację strategii tworzenia w tym regionie podmiotów zależnych od banków pochodzących z państw wysoko rozwiniętych. Oferowanie bankowych usług transgranicznych, choć może stać się dynamicznie zyskującym na znaczeniu kanałem dystrybucji produktów finansowych, jest jeszcze mało wykorzystywane w bankowości detalicznej. (abstrakt oryginalny)

Banks' internationalization strategies follow liberalization of trade in services and the process of European integration. Therefore, the domestic banks must compete with foreign banks. The author is trying to identify the most important regulations concerning the internationalization of banking, its forms and relationship between internationalization and credit activity. This paper aims to analyze data for 10 EU member states form Central and Eastern Europe (CEE). The author generally used the years 2004-2010 as a sample period, but sometimes statistical data availability extended the period of study over the years 2000-2010. The results of the analysis showed significant increase in international competition in Central and Eastern European banking sectors. Foreign banks from highly developed countries entered CEE markets by establishing local subsidiaries or by opening branches. Cross - border banking, a potential new channel of financial services supply, is still undeveloped in retail banking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi B.H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons Ltd, Chichester.
 2. BIS, 2001, The BIS Consolidated International Banking Statistics, BIS, Bazylea.
 3. BIS, 2009, Guide to the International Financial Statistics, BIS, Bazylea.
 4. BIS, 2011, Statistical Annex BIS Quarterly Review, BIS, Bazylea.
 5. BSCEE, różne wydania, Banking Supervisors from Central and Eastern Europe Review, UKNF, Warszawa.
 6. Chinn, M.D., Ito, H., 2008, A New Measure of Financial Openness, Journal of Comparative Policy Analysis, vol. 10, s. 309-322.
 7. Chinn, M.D., Ito, H., 2011, The Chinn-Ito Index. A de jure Measure of Financial Openness, http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm [dostęp: 10.11.2011].
 8. Dyrektywa z 30 maja 1994 r. 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.Urz. WE L 135 z 31.05.1994 r.
 9. Dyrektywa z 14 czerwca 2006 r. 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Dz.Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
 10. Dyrektywa z 12 grudnia 2006 r. 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r.
 11. ECB, 2011, The Balance Sheets of Monetary Financial Institutions (MFI), ECB, Frankfurt, http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html [dostęp: 08.10.2011].
 12. Ghosh S., Sugawara N., Zalduendo J., 2011, Bank Flows and Basel III - Determinants and Regional Differences in Emerging Markets, Economic Premise, no. 56, s. 1-6.
 13. Hausman J.A., 1978, Specification Test in Econometrics, Econometrica, vol. 46, s. 1251-1271.
 14. JEDH, 2011, http://www.jedh.org, BIS, IMF, OECD, Word Bank, Waszyngton [dostęp: 10.10.2011].
 15. IMF, 2001, Annual Report of Exange Arvangements and Exchange Restrictions (AREAER), IMF, Waszyngton.
 16. Kowalski, T., Kraft, E., Mullineux, A., Vensel, V., Wihlborg, C., 2006, FDI Into the Banking Sectors in Emerging Markets. Evidence on Corporate Governance and Credit Policy in Croatia, Estonia and Poland, w: Kowalski, T., Letza, S. (eds.), Corporate Governance and Institutions: a Pan-European Perspective, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Kruszka, M., 2009, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Kruszka, M., Kowalczyk, M., 2011, Macro-Prudential Regulation of Credit Booms and Busts. The Case of Poland, Policy Research Working Paper, 5832, Word Bank, Waszyngton.
 19. Lindstrom, N., Piroska, D., 2004, The Politics of Europeanization in Europe's Southeastern Periphery: Slovenian Banks and Breweries on S(c)ale, Queen's Papers on Europeanization, no. 4, Queen's University, Belfast.
 20. Papaioannou, E., 2009, What Drives International Bank Flows? Politics, Institutions and other Determinants, Journal of Development Economics, vol. 88, s. 269-281.
 21. Petsch, J., 2006, Dyrektywa usługowa, Analizy Natolińskie, nr 9(13), s. 1-17.
 22. Schafer, S., 2009, EU Retail Banking: Measuring Integration, Deutsche Bank Research, April.
 23. Strzała, K., 2009, Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia, Przegląd Statystyczny, nr 1, s. 56-73.
 24. Traktat z 13 grudnia 2007 r. (a) o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r.
 25. Traktat z 13 grudnia 2007 r. (b) o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.
 26. Turk, A., 1998, Rynek wewnętrzny usług i podstawy prawne, w: Wilczek, P. (red.), Rynek wewnętrzny usług, Instytut Europejski, Łódź.
 27. Weistroffer, C., Mobert, J., 2010, Monitoring Cross-border Exposure. A Primer on How to Exploit the BIS Banking Statistics, Deutsche Bank Research, November.
 28. Zaręba, J., 2004, Podobieństwa i różnice między bankami polski i pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej a bankami Europy Zachodniej, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 71, s. 26-27.
 29. Zombirt, J., 2008, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa
 30. Zombirt, J., 2010, Pro publico (bono?), Miesięcznik Finansowy Bank, nr 6, s. 52-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu